Basketball Club Picker Reds houdt op te bestaan. Foto: PR

Basketball Club Picker Reds houdt op te bestaan. Foto: PR

Picasa

Doek valt na ruim veertig jaar voor basketbalclub Picker Reds

Sport

EIBERGEN -  De Eibergse Basketball Club Picker Reds houdt na ruim veertig jaar op te bestaan. Ondanks verwoede pogingen tot in de laatste weken om de bestuurlijke en technische impasse te doorbreken lukte het niet om onder andere een voorzitter te vinden. Tijdens de extra algemene ledenvergaderingen op 26 maart viel na een stemming het doek definitief voor het basketbal in Eibergen.

Evenals bij veel clubs zorgde het corona-tijdperk zonder basketbal ook bij de BC Picker Reds voor een grote terugval in het aantal leden en leemtes in de organisatie van de club. Vanuit die overeenkomstige situatie vonden de Picker Reds en Tonego Haaksbergen elkaar en zijn er samenwerkingsafspraken gemaak,t zodat er op meerdere leeftijdsniveaus combinatieteams konden meedoen aan de competities. Maar wat bleef waren de problemen met betrekking tot het vervullen van vacatures op zowel bestuurlijk als technisch gebied.

Ook na een laatste oproep om hulp van het clubbestuur leverde die zoektocht naar bestuursleden en trainer/coaches geen resultaat op. Deze situatie was voor het bestuur uiteindelijk de reden om aan de huidige nog meer dan 50 leden voor te stellen de club op te heffen. Op 5 maart lag dit voorstel ter stemming voor in een belegde extra Algemene Leden Vergadering. Er waren heel veel leden en ouders van jonge leden aanwezig, echter statutair had dit aantal groter moeten zijn om een geldige stemming te kunnen houden. Tijdens die bijeenkomst werden van veel kanten ideeën aangedragen om toch nog samen de club te kunnen redden.

Om een besluit te kunnen nemen, waarbij niet de benodigde 75 procent van de leden aanwezig behoefde te zijn, plande het bestuur andermaal een extra Algemene Leden Vergadering, drie weken later op dinsdag 26 maart. In het tijdvak tussen de twee bijeenkomsten zijn er van meerdere kanten acties ondernomen om de bestuurlijke en technische impasse te doorbreken. Vooral de acties van Edwin Bakker (in 1983 mede-oprichter van de club) hadden op het technische vlak voldoende resultaat. Uiteindelijk waren er drie personen (één volledig bevoegde, één grotendeels bevoegde en één aankomende trainer) bereid om in  het komende seizoen trainingen te verzorgen aan vooral de jongste jeugd. Edwin Bakker stelde zich voorts beschikbaar als penningmeesterschap in het bestuur.

Op de 26ste was circa 50 procent van de leden aanwezig. Het bestuur stelde vast dat de benodigde nieuwe voorzitter zich nog niet had gemeld en riep de aanwezige leden voor de laatste keer op om zich ter plekke beschikbaar te stellen. De leden gaven ieder persoonlijk duidelijk aan de club en basketbal een warm hart toe te dragen, best wel voor kleinere clubtaken beschikbaar te zijn en ook in de toekomst zeker het spelletje te blijven doen, maar vanuit allerlei private overwegingen niet in staat te zijn om de voor een club onontbeerlijke bestuursverantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen.

De laatste oproep van de voorzitter was dus niet succesvol. Wat restte was een stemming waarbij de meeste aanwezigen niet anders bleef dan voor het opheffingsvoorstel van het bestuur te stemmen. Nadat het dramatische besluit was gevallen keken de aanwezigen met lege ogen voor zich uit  wetende dat er een eind was gekomen aan een groot stuk gezamenlijke historie.

Het huidige bestuur zal de liquidatie van de club op zich nemen en hierover in september in een laatste ledenvergadering verantwoording afleggen. Voor wat betreft het resterende banksaldo stelde de vergadering voor om het bedrag van circa 4500 euro op de een of andere manier beschikbaar te houden voor basketbal in Eibergen en omgeving. Wat voor iedereen blijft is dat de BC Picker Reds vanaf het volgend seizoen geschiedenis is, maar dat het basketbal gewoon blijft bestaan. Voor de leden ouder dan pakweg 14 jaar is de opheffing minder dramatisch dan voor de allerjongsten.

De al wat oudere jeugdleden zullen hun sport kunnen voortzetten met name bij Tonego Haaksbergen, maar vooral de speler onder de 12 jaar komt terecht in een situatie waarin die of veel moeten gaan reizen of een heel andere sport moeten gaan kiezen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant