Ds. Wilma Hartogsveld bij de ingang van de Joriskerk. Foto: Rob Weeber

Ds. Wilma Hartogsveld bij de ingang van de Joriskerk. Foto: Rob Weeber

Pionierschap en kerkelijke traditie gaan hand in hand

Religie

Wilma Hartogsveld wordt opvolgster van ds. Co Janssen

Door Rob Weeber

BORCULO - Ds Wilma Hartogsveld wordt de nieuwe dominee voor PG De Wijngaard. De 56-jarige predikant is de opvolger van ds. Co Janssen, die binnenkort met emeritaat gaat. Wilma Hartogsveld is nu nog werkzaam in de Protestantse gemeente 4-plek, een fusiegemeente van Lent, Nijmegen-Noord, Oosterhout en Ressen-Doornik en als stadspredikant van Nijmegen. Als op 14 juli de intrededienst achter de rug is, verwisselt ze definitief de stad voor het Achterhoekse platteland.

Wilma Hartogsveld werd in Den Helder geboren, maar woonde sinds haar 13de in Hengelo (O). Ze was een echte bèta-leerling, nieuws- en leergierig en op zoek naar uitdagingen. De kerk thuis was er wel, maar het puberale verzet eveneens. Ze deed een studie voor klinisch neurofysioloog en ging aan de slag in de gezondheidszorg.
“Uiteindelijk besefte ik dat de wat ‘klinische’ wijze van omgang met mensen me tegen ging staan. Diep van binnen speelde ook mijn kerkelijke achtergrond mee en mijn visie op de wereld die gebaseerd is op de liefde van God. Dus koos ik voor de studie Theologie in Kampen.” Haar eerste benoeming volgde op 1 april 2000 in Haaksbergen/Buurse. Daarna volgden Schaarsbergen, Nijmegen en nu de Wijngaard in Borculo en omgeving.

Speelruimte nodig
Eigenlijk voelt ze zich als een vis in het water in Nijmegen. “Ik ben daar nu zeven jaar in dienst. Als je bedenkt dat je doorgaans tussen vier en twaalf jaar ergens blijft, heb ik daar best al een aardig verleden. De Stevenskerk in Nijmegen is de oudste en grootste kerk van Nijmegen en ook een heel fijne plek. Vanuit de 4-plek ben ik ook betrokken bij Pioniersplek Pleisterplaats Ressen. Pioniersplekken zijn initiatieven, gesteund door de Protestantse Kerk Nederland, die zich richten op mensen die niet (meer) naar de kerk gaan en andere manieren van kerkzijn ontwikkelen. Dat past ook helemaal bij mij. Ik heb afwisseling en speelruimte nodig. Enkel voortzetting van de traditie is niet aan mij besteed. Dat wil niet zeggen dat ik de kerkelijke tradities niet mooi en belangrijk vind, integendeel. Maar het een kan heel goed met het ander.”

Alleseter
De overgang naar een plattelandsgemeente en haar pionierende, toekomstgerichte manier van predikant zijn deed haar aanvankelijk aarzelen of ze wel in Borculo op gesprek moest gaan. “Eigenlijk zat ik niet op de schopstoel, hoewel ik wel aan het landelijke mobiliteitsbureau had aangegeven dat ik openstond voor mogelijk een nieuwe omgeving. In dezelfde tijd werd ik ook getipt over een vacature in Enschede, een grote(re) stad en meer vergelijkbaar met Nijmegen dan Borculo.”
“Uit nieuwsgierigheid ben ik toch ingegaan op het verzoek om te komen praten met de beroepingscommissie van de Wijngaard, met in mijn achterhoofd het idee dat we dan wel goed bij elkaar moesten passen. Ik ben geen winkeloppasser, maar een alleseter, die niet altijd beantwoordt aan de traditionele manier van predikant zijn. Achteraf is het fantastisch gelopen. De mensen hier zijn op de toekomst gericht en de Wijngaard is een pionierende gemeente. Bovendien is het een full time dienstverband. Een volledige werkweek pas ook beter bij me. Ik ben een harde werker en doe alles op 120%. Met een part-time baan is dat niet altijd handig”, aldus Wilma Hartogsveld.

Top 2000 dienst
Ze is niet bang voor een mogelijk verdere terugloop van kerkgangers. “Ik denk niet dat ik ga meemaken dat de kerkelijke gemeente ‘leegloopt’. Iedere tijd heeft zo z’n eigen uitdaging en sec het aantal kerkleden en/of kerkgangers is geen reële maatstaf meer. Kerkzijn is meer dan alleen de zondagsdienst. Je kunt bijvoorbeeld ook een wandeling met niet-kerkgangers houden. Het gaat dan meer om het samenzijn, de bezieling en de beleving”, aldus de dominee.
 Ook zijn er plannen om een Top 2000 dienst te gaan houden. Rondom gekozen nummers uit de popwereld, nummers die voor bepaalde mensen een speciale betekenis hebben, wordt er dan een thematische dienst gehouden.

Meerwaarde
Net zoals het kerkzijn, is ook het beroep van predikant volgens Wilma niet aan uitholling toe. “Natuurlijk kan er op bepaalde gebieden heel veel door vrijwilligers georganiseerd worden, zoals de opzet van een voedselbank of de organisatie van een samenkomst. Niet iedereen ook heeft de kerk nodig om te functioneren. Maar een predikant heeft naar mijn mening meerwaarde, op gebied van bezieling, verdieping, levend houden van het visioen. Ik werk met de visie dat alles vanuit de liefde van God gebeurt. De Bijbelse verhalen staan daarbij centraal, hoewel de uitleg wel tijdgerelateerd moet blijven. Zelf heb ik als mens en gelovige de kerk ook nodig om bij de les te blijven. Daar zit een stuk diepgang in die ik graag deel met anderen.”

Streamers: 

‘Ik zelf heb de kerk ook nodig om bij de les te blijven.’

‘Kerkzijn is meer dan alleen de zondagsdienst.’

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant