Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor per 2025 te stoppen met de papierinzameling door Berkellandse verenigingen, zoals hier in Eibergen. Foto: Rob Stevens

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor per 2025 te stoppen met de papierinzameling door Berkellandse verenigingen, zoals hier in Eibergen. Foto: Rob Stevens

College wil vanaf 2025 stoppen met inzameling oud papier via verenigingen

Politiek

Voorstel naar gemeenteraad

BERKELLAND - Het college van B&W doet een voorstel aan de gemeenteraad om te stoppen met de oud papier inzameling via verenigingen per 1 januari 2025. De lage papierprijs en de afnemende hoeveelheid oud papier maken de arbeidsintensieve huis aan huis inzameling steeds minder interessant voor verenigingen. Afvalinzamelaar Twente Milieu is in beeld om vanaf 1 januari 2025 het oud papier op te halen.

Wethouder Hans van der Noordt: “Een aantal verenigingen heeft aangegeven de huidige oud papierinzameling niet meer onder de huidige condities te willen voortzetten. Het is een arbeidsintensieve taak, waar momenteel een laag bedrag tegenover staat. Wij verwachten niet dat dit binnen afzienbare tijd beter wordt. We stellen daarom voor de subsidieverordening oud papier 2007 in te trekken.”

Inzamelaar
Wanneer de gemeenteraad instemt met het aansluiten bij Twente Milieu, worden zij per 1 januari 2025 mogelijk de hoofdinzamelaar van het oud papier in Berkelland. Nu is het zo dat niet overal in Berkelland oud papier op wordt gehaald. Het is de bedoeling dat straks het oud papier in de hele gemeente wordt opgehaald, ook in het buitengebied. Indien de gemeenteraad kiest voor Twente Milieu, dan spreekt de gemeente voor de zomer met hen over de invulling van de oud papier-inzameling.

Wethouder Hans van der Noordt: “We nemen dit besluit nu, zodat verenigingen weten waar ze aan toe zijn. We hebben met alle 26 verenigingen gesproken en afgesproken is dat ze dit jaar, met enkele financiële toezeggingen van onze kant, het oud papier nog blijven ophalen. We houden de verenigingen ook op de hoogte van de ontwikkelingen over het ophalen van oud papier in 2025 en verder.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant