Bashar Hourani presenteert als voorzitter van de Jongerenraad Berkelland het eerste advies aan de gemeenteraad. Foto: PR

Bashar Hourani presenteert als voorzitter van de Jongerenraad Berkelland het eerste advies aan de gemeenteraad. Foto: PR

Buslijn Doetinchem-Enschede eerste advies Jongerenraad Berkelland

Politiek

BERKELLAND - Een aantal weken geleden heeft de Jongerenraad Berkelland zijn eerste advies gepresenteerd aan de gemeenteraad. De Jongerenraad wil de regio vernieuwen, verbeteren en toekomstbestendiger maken vanuit zijn visie. Het advies betreft een drietal concept-moties over het openbaar vervoer, dit zijn: 1.⁠ ⁠Realiseren van een buslijn Doetinchem-Enschede; 2.⁠ ⁠Verlichten van bushaltes in het buitengebied; 3.⁠ ⁠Hufterproof maken van banken en prullenbakken rondom bushaltes. 

Op 16 april is tijdens de raadsvergadering de buslijn motie unaniem aangenomen. Dit betekent dat het college haar best gaat doen om bij de provincie ervoor te zorgen dat de nieuwe buslijn er gaat komen. Om dit signaal vanuit de gemeente richting de provincie te versterken, is de Jongerenraad bezig met het opstellen van een brief aan de statenleden van de provincie Gelderland over dit onderwerp.

De tweede en derde motie hebben voor nu een toezegging gekregen van de wethouder. Maar de jongerenraad gaat haar best doen om ook deze punten te realiseren.
Wie meer wil lezen en zien over dit besluit, kan kijken op de website van gemeente Berkelland. Wie de Jongerenraad wil volgen, kan deze vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn onder de naam @jongerenraadberkelland.

Tijdens de raadsvergadering werd de buslijn-motie unaniem aangenomen. Foto: PR/gemeente Berkelland

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant