Wethouder Arjen van Gijssel kreeg de opdracht opnieuw onderzoek te doen naar de meest geschikte locatie voor de Ruurlose sporthal. Foto: PR

Wethouder Arjen van Gijssel kreeg de opdracht opnieuw onderzoek te doen naar de meest geschikte locatie voor de Ruurlose sporthal. Foto: PR

Nog weer een onderzoek naar de meest geschikte locatie voor de sporthal

Politiek

RUURLO - Hoeveel informatie is nodig om tot een gewogen oordeel te komen? Er lagen al twee onderzoeksrapporten en een raadsbesluit waarin locatie de Meene in Ruurlo werd aangewezen als meest geschikte locatie voor een sporthal met vier zaaldelen. Toch heeft de raad dinsdag opnieuw een wethouder op pad gestuurd om nog een extra onderzoek in te stellen.

Door Rob Stevens

Wethouder Arjen van Gijssel ging dinsdagavond met frisse tegenzin akkoord met de opdracht van de raad weer een onderzoek in te stellen naar de meest geschikte locatie voor de nieuwe sporthal van Ruurlo. Van Gijssel: “Hier staat geen vrolijke wethouder. En veel mensen in Ruurlo zullen ook niet blij zijn met deze discussie. Vorig jaar zei u (de raad, red.) nog: ‘Zet die hal door op De Meene’. En nu moet ik weer een onderzoek doen. Een ingewikkelde opdracht. Het is lastig de locaties te vergelijken. Er zijn veel meningen en belangen. Ik doe mijn best, omwille van snelle besluitvorming. Maar werp ons dan over een paar maand niet weer voor de voeten dat het onderzoek niet deugt of dat we wat vergeten zijn.”

Het amendement met die opdracht van VVD, CDA, D66 en PvdA werd uiteindelijk door de bijna voltallige raad aangenomen. Alleen OBL stemde tegen omdat volgens woordvoerder Fred van der Holst: “Er is al voldoende onderzoek is gedaan. Bouw op locatie De Meene, zoals de raad al eerder besloot. De gewenste synergie ontstaat dan vanzelf op die plek.”

Het woord synergie viel deze avond veel. Net als geld, tijd, en het programma van eisen (waar moet de sporthal aan voldoen?). Kropman van de VVD opende de raadsvergadering met zijn toelichting op het amendement. Kropman: “Er zijn ten opzichte van vorig jaar wat uitgangspunten gewijzigd. Het kost gewoon te veel. En er is op locatie de Meene geen plek voor de voetbalvereniging. We zijn er nog niet helemaal. Het is een complex verhaal met veel meningen.”

De wethouder moet dus weer op pad. Hij moet in gesprek met de twee locatiehouders waartussen het gaat: Stichting Zwembad Ruurlo en de voetbalvereniging. Hij moet vooral in kaart brengen wat de (financiële) inbreng van deze partijen kan zijn. Uitgangspunt is namelijk dat het plan dicht bij de gestelde 12,5 miljoen moet blijven. En op welke plek de meeste synergie gehaald kan worden door onderlinge samenwerking en gedeeld gebruik. Het onderzoek blijft in eerste instantie beperkt tot overleg met de beide locatiehouders.

De raad vraagt om een kort en snel onderzoek. Een tijdstip is volgens Kropman expres niet in het amendement genoemd. Maar hij liet in zijn toelichting wel februari vallen. De wethouder gaf in zijn antwoord aan dat hij denkt het eerste kwartaal van volgend jaar met de uitslag van het onderzoek te komen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo