In Berkelland kan men het nog steeds moeilijk eens worden in de discussie omtrent windmolens. Foto: PR

In Berkelland kan men het nog steeds moeilijk eens worden in de discussie omtrent windmolens. Foto: PR

Onrust over veranderde normen voor windmolens

Politiek

College Berkelland wil afstand verkleinen van 600 naar 400 meter

Door Rob Stevens

BORCULO - Windturbines hebben in Berkelland al het nodige stof dien opwaaien. De eerste optie die in Berkelland in beeld kwam als geschikte locatie voor een aantal grotere windturbines was het gebied rond de Avinkstuw bij Haarlo en Neede. Die plek werd afgewezen. De keus viel nu op Zoekgebied K, nabij Ruurlo. Een nieuwe raadsbrief van het college veroorzaakt de nodige onrust omdat de minimale afstand tot huizen van 600 meter terug zou moeten naar 400 meter..

Zoekgebied K op de grens van Ruurlo en Oost-Gelre is definitief aangewezen als locatie waar de turbines komen. En ook daar hebben natuurlijk bewoners de windmolens liever niet in hún achtertuin. Naast de locatie sprak de raad zich ook uit over een minimale afstand van zeshonderd meter tussen molens en de dichtstbijzijnde bewoning. Om bewoners in het gebied toch nog een beetje te ontzien.
In een raadsbrief komt het college nu op dat besluit terug. Energievoorziening ligt meer in de belangstelling dan ooit tevoren. Als die zeshonderd meter afstandsnorm wordt gehanteerd kan men simpelweg niet genoeg windturbines in het zoekgebied kwijt. Terwijl er gewoon drie tot zes windturbines nodig zijn om in de door de overheid van de regio gevraagde energiebijdrage te kunnen voorzien. Vandaar nu het voorstel de norm terug te brengen tot vierhonderd meter.

Milieuregels
Actievoerders in het zoekgebied zijn er natuurlijk niet blij mee. Ze verwijten de gemeente ‘ongevoeligheid’ voor het belang van haar eigen burgers. Het gemak waarmee een eerder gestelde norm overboord wordt gegooid frustreert hen. Volgens hen ‘is het nog steeds onduidelijk wat de gezondheidseffecten van windturbines zijn. Daarom wordt momenteel gewerkt aan een landelijke milieueffectrapportage (plan-MER) voor het vaststellen van nieuwe algemene milieuregels voor windturbines. De actievoerders vragen zich af waarom het college die nieuwe landelijke normen niet afwacht. En waar blijft de beloofde inspraak van belanghebbenden?
De afdeling communicatie van Berkelland laat weten dat landelijke wetgeving gewoon gevolgd gaat worden. De norm van vierhonderd meter wordt ook door de landelijk overheid gehanteerd. Het is een omrekening van de wettelijk toegestane hoeveelheid geluidsoverlast in afstandsmeters. Het moment waarop burgers bestuurders hierover kunnen aanspreken is tijdens de zogenaamde Windcafés. Deze zijn uitgesteld naar 17 en 20 oktober, om het laatste collegebesluit in het proces mee te kunnen nemen.

Pas op de plaats
De Berkellandse Burgerpartij van Jan Zappeij ziet grote windmolens in Berkelland niet zitten. Zappeij begrijpt niet waarom Berkelland niet even pas op de plaats maakt totdat landelijke wetgeving kaders duidelijk maakt. In een schriftelijke vraag aan het college verzoekt hij besluitvorming voorlopig stil te leggen, om zo verspilling van tijd en geld te voorkomen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo