Arjen van Gijssel, Betsy Wormgoor, Gerjan Teselink, Hans van der Noordt (vlnr) moeten met burgemeester Joost van Oostrum het nieuwe college gaan vormen. Foto: PR

Arjen van Gijssel, Betsy Wormgoor, Gerjan Teselink, Hans van der Noordt (vlnr) moeten met burgemeester Joost van Oostrum het nieuwe college gaan vormen. Foto: PR

Coalitieakkoord ‘Wederzijds vertrouwen’ gepresenteerd

Politiek

College wil werk maken van vertrouwen en contact

BORCULO - De coalitiepartijen CDA, D66, VVD en PvdA hebben vanmiddag het coalitieakkoord ‘Wederzijds vertrouwen’ gepresenteerd. Ook stelden de kandidaat-wethouders zich voor.

De komende raadsperiode wil de coalitie met inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie werken aan vertrouwen en contact. Verbindend besturen, over alle partijen heen, staat daarbij centraal. ‘We gaan met elkaar aan tafel. Als we er na inspraak niet uitkomen, dan maken we heldere politieke keuzes die we op een respectvolle manier delen met de samenleving’, aldus de vier partijen in het coalitieakkoord. Actuele vraagstukken zoals klimaatverandering, de energietransitie en het op peil houden van de zorg zijn belangrijke aandachtspunten die om heldere keuzes vragen. 

Kandidaat-wethouders
Het beoogde college van burgemeester en wethouders bestaat - naast de burgemeester - uit Arjen van Gijssel namens het CDA, Hans van der Noordt namens D66, Gerjan Teselink namens de VVD en Betsy Wormgoor namens de PvdA.

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 21 juni staat het debat over het coalitieakkoord op de agenda en worden de nieuwe wethouders benoemd. Ook de nieuwe raads- en commissieleden worden toegelaten en benoemd.

Het coalitieakkoord ‘Wederzijds vertrouwen’ is te vinden onder Nieuwsberichten op www.gemeenteberkelland.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo