Afbeelding

Realiseringsovereenkomst voor 24 woningen aan ‘Bakkersweide’

Wonen

HAARLO - Het college van B&W heeft een realiseringsovereenkomst met Progressio Vastgoed B.V. afgesloten voor de bouw van 24 woningen in Haarlo, aan ‘Bakkersweide’ (locatie HCR Prinsen). Het voorontwerp bestemmingsplan om de bouw van acht vrijstaande woningen, vier twee-onder-één-kapwoningen en acht starterswoningen mogelijk te maken, ligt ter inzage. Er komen 21 woningen op het terrein van HCR Prinsen en drie woningen aan de overkant op het weiland aan de Eibergseweg 8. De nieuwe weg die ontstaat op het terrein van HCR Prinsen gaat ‘Bakkersweide’ heten.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Het heeft lang geduurd, maar met vereende inspanningen en overleg met omwonenden hebben we een mooi plan kunnen maken waar we van harte mee instemmen. Voor Haarlo is het daarnaast geweldig dat niet alleen de horeca maar ook de befaamde speeltuin behouden blijft.”

In maart 2021 heeft het college een positief besluit genomen op het principeverzoek voor de bouw van maximaal 24 woningen op het terrein van HCR Prinsen aan de Eibergseweg 13 in Haarlo. Uitgangspunt hierbij was dat de horecagelegenheid behouden zou blijven voor het dorp. Het ontwerp is diverse malen gewijzigd in samenspraak met gemeente, initiatiefnemer en omwonenden omdat het woningbouwprogramma van 24 woningen op het beschikbare terrein moeilijk realiseerbaar bleek. In het huidige ontwerp worden drie van de woningen gerealiseerd op het weilandje met kippenschuur aan de Eibergseweg 8. In totaal biedt het plan ruimte aan acht starterswoningen, vier twee-onder-een-kapwoningen en acht vrijstaande woningen.

Straatnaam
De nieuwe straatnaam ‘Bakkersweide’ is in samenspraak met dorpsbewoners, Haarlo’s Belang, de Historische Vereniging Borculo en initiatiefnemers tot stand gekomen. ‘Bakkersweide’ verwijst naar de oorspronkelijke situatie toen in 1862 bakkerij Ellenkamp werd opgericht, twee jaar later uitgebreid met een café. In de Haarlose volksmond heette het ‘naar de bakker gaan’ als men eigenlijk naar het café ging.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot 15 november 2023 ter inzage in het gemeentehuis. Deze is ook te vinden op de website van de gemeente. Eventuele zienswijzen zullen worden beantwoord en eventueel verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan, dat wederom ter inzage zal worden gelegd. Nadat de herziening van het bestemmingsplan onherroepelijk is en de omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de bouw.

Geïnteresseerden voor een woning kunnen zich melden bij de ontwikkelaar. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Haarlo’s Belang.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo