Oudestraat Neede. Foto: Rob Stevens
Oudestraat Neede. Foto: Rob Stevens

Transformatie Oudestraat krijgt gewenste vervolg

Algemeen

NEEDE - De Oudestraat in Neede heeft al geruime tijd haar oude aantrekkelijkheid verloren. Er is leegstand en weinig perspectief. Dat was de reden om een aantal jaren geleden de Taskforce Oudestraat Neede in het leven te roepen met als doel het centrum van Neede weer nieuw leven in te blazen. Her en der zijn inmiddels oude panden gesloopt en gerenoveerd. Nieuwe ondernemers hebben zich gevestigd in de Oudestraat en de Borculoseweg. De Tasforce is inmiddels Loket Oudestraat geworden, een club stakeholders en deskundigen die hebben bekeken hoe de Oudestraat weer aantrekkelijker en leefbaarder kan worden. Om zo leegstand tegen te gaan en eigenaren weer woon- en ondernemingsperspectief te bieden. Want perspectief leidt tot durf, initiatieven en nieuw elan.

Door Rob Stevens

Een belangrijk onderdeel van het plan is om aan de noordkant in de Oudestraat een groenplein te creëren met een doorsteek naar de Ten Coateplas. Min of meer vergelijkbaar met zoals dat een stuk verderop ook al is gebeurd. De Ten Coateplas zou daarmee dan ook een opwaardering krijgen en toegankelijker worden. De samenhang in het centrum zou verbeteren. Deze plannen zijn echter afhankelijk van de aankoop van een aantal panden in de Oudestraat. Met het doel deze te slopen om zo de gewenste ruimte te creëren. Tot op heden verliep die aankoop niet soepel. Eigenaren wilden niet verkopen of er zaten huurders in het pand. Er is minstens aankoop van één pand nodig voor een minimale uitvoering van het plan, maar drie zou optimaal zijn. Voor twee van deze drie panden heeft de gemeente nu een koopovereenkomst gesloten. Het derde pand is nog steeds in beeld. Maar met de aankoop van de twee panden kan nu in ieder geval een vervolg worden gegeven aan de transformatie van de Oudestraat.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo