Het voormalige streekbetonterrein, dat nu de zogenoemde ‘voorbouwlocatie’ is: in week zes worden per schip de eerste delen van de brug aangevoerd. In de weken erna volgen nog meerdere brugdelen. Op deze locatie wordt die aan elkaar gelast, waarna de brug (de Nettelhorsterbrug) in juni 2024 op de juiste plek wordt gelegd. Dronefoto: Tom Nijkamp

Het voormalige streekbetonterrein, dat nu de zogenoemde ‘voorbouwlocatie’ is: in week zes worden per schip de eerste delen van de brug aangevoerd. In de weken erna volgen nog meerdere brugdelen. Op deze locatie wordt die aan elkaar gelast, waarna de brug (de Nettelhorsterbrug) in juni 2024 op de juiste plek wordt gelegd. Dronefoto: Tom Nijkamp

Werk aan nieuwe rondweg in Lochem verloopt volgens planning

Vervoer

LOCHEM - De onlangs door Tom Nijkamp gemaakte dronefoto’s bij dit artikel geven een mooi beeld van werkzaamheden ten behoeve van de noordelijke rondweg in Lochem. De Berkelbode grijpt de foto’s graag aan om de provincie te vragen hoe het miljoenenproject vordert, wat er al is afgerond en wat er op de planning staat.

Door Rudi Hofman

Volgens een woordvoerder van de provincie Gelderland heeft aannemer BAM Infra sinds de start van de aanleg van de nieuwe rondweg in maart 2023 al veel werk verzet. Aan de hand van een aantal vragen schetst de woordvoerder hiervan een helder beeld; net als van wat er de komende tijd staat te gebeuren.

Wat is de stand van zaken en planning?
“Inmiddels is het kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd vrijwel gereed. Dat geldt ook voor het eerste westelijke deel van de Kwinkweerd tot aan het kruispunt ter hoogte van ForFarmers. Momenteel wordt druk gewerkt aan de afronding van de Kwinkweerd, waar de nieuwe doorgaande provinciale weg wordt aangelegd en de parallelweg Kwinkweerd als ontsluitingsweg voor de bedrijven. Naar verwachting zijn de wegwerkzaamheden medio april gereed.”

“Er wordt inmiddels ook hard gewerkt aan de twee kustwerken: de brug over het Twentekanaal en de ongelijkvloerse fietsvoetgangersverbinding. Ook zal worden gestart met de aanleg van het tracé van de rondweg tussen de Kwinkweerd en de nieuwe brug. Een grote rotonde zorgt voor de aansluiting van de weg naar Ampsen en de Kwinkweerd.”

“Daarnaast wordt hier het grondlichaam aangelegd dat als helling dient voor de nieuwe provinciale weg over het Twentekanaal. Tegelijkertijd wordt gestart met de aanleg van het stationsgebied. Het bestaande stationsgebouw wordt geïntegreerd in een geheel nieuwe ruimtelijke inrichting met een groen karakter. Het gebied krijgt een fraai stationsplein dat als verblijfsgebied veel aantrekkelijker wordt. De laan langs het station wordt een fraaie bomenlaan, die aansluit bij landgoed Ampsen. De herinrichting van dit gebied zal naar verwachting nog heel 2024 in beslag nemen.” 

En wat gebeurt er elders op het rondwegtraject?
“Aan de zuidzijde van het Twentekanaal wordt ter hoogte van het streekbetonterrein de nieuwe aansluiting gemaakt van de nieuwe provinciale weg naar het centrum van Lochem. Dit kruispunt zal verhoogd komen te liggen. In aansluiting hierop wordt ten zuiden van de bestaande Goorseweg, het tracé van de nieuwe provinciale weg inclusief een zuidelijke parallelweg aangelegd. De bestaande Goorseweg (langs Intratuin) wordt omgebouwd tot een noordelijke parallelweg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2024/begin 2025 gereed.”

Is de aannemer nog op onverwachte situaties gestuit? 
“In elke werk dat ‘buiten’ wordt gerealiseerd, kom je onverwachte/onvoorziene omstandigheden tegen. Ik noem een aantal kenmerkende zaken: Tijdens de ombouw van het kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd eind juli had de aannemer veel last van de overvloedige regenval, waardoor niet alle asfalteringswerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Ook de overvloedige neerslag van de afgelopen tijd, zet de planning van werkzaamheden langs de Kwinkweerd en Goorseweg onder druk als gevolg van wateroverlast.”

“Verder zijn langs het kanaal tijdens de werkzaamheden op een aantal locaties niet-gesprongen explosieven aangetroffen. Deze zijn door gespecialiseerde bedrijven onschadelijk gemaakt en afgevoerd. Als gevolg van het volle stroomnet en de drukte van de netbeheerders is het een hele opgave om alle kabels- en leidingen op tijd verlegd te krijgen. Niettemin lopen de werkzaamheden netjes op planning en zijn op dit moment vertragingen niet voorzien.”

Komen er nog periodes met verkeershinder aan?
“Zodra de werkzaamheden ter hoogte van Kwinkweerd gereed zijn, zal de verkeershinder hier sterk gaan afnemen. Niettemin, een groot project zoals de N346 kan niet geheel worden uitgevoerd zonder hinder. Uitgangspunt daarbij blijft dat het doorgaande verkeer zo min mogelijk last van de werkzaamheden heeft. Zo zal onder andere voor de aanleg van het kruispunt Goorseweg een bypass worden aangelegd. Ook de werkzaamheden ter plaatse van het stationsplein kunnen plaatselijk nog tot enige verkeershinder leiden. Grote verkeershinder of afsluitingen zoals in juli 2023 worden echter niet meer voorzien.”

Meer informatie over het project is te vinden op: www.gelderland.nl/projecten/n346-lochem.


Het voormalige Markerinkterrein, waar momenteel de fiets-voetgangersverbinding (Ampsense Knoop) wordt aangelegd nabij de spoorwegovergang met de Ampsenseweg. Deze kruist de toekomstige rondweg N346 ongelijkvloers. De fiets- en voetgangersverbinding verbindt de Lochemsebrug met het station. De toekomstige rondweg loopt hier verder richting de bestaande brug. Tussen de rondweg en het kanaal komt een parkzone met wandelpad en trimparcours. Dronefoto: Tom Nijkamp

Het voormalige streekbetonterrein, dat nu de zogenoemde ‘voorbouwlocatie’ is: in week zes worden per schip de eerste delen van de brug aangevoerd. In de weken erna volgen nog meerdere brugdelen. Op deze locatie wordt die aan elkaar gelast, waarna de brug (de Nettelhorsterbrug) in juni 2024 op de juiste plek wordt gelegd. Dronefoto: Tom Nijkamp

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant