Afbeelding

Hupsel komt in opstand tegen plan voor zonne’park’

Opinie

HUPSEL - De direct omwonenden komen in opstand tegen de plannen voor een groot zonnepanelenveld van circa 16 hectare op landbouwgrond aan de rand van de Hupselse es. Dit zogenaamde zonneveld (zonnepaneelwoestijn is juister) gaat deze prachtige es volledig aan het zicht onttrekken. Dat betekent een zeer ernstige vorm van horizonvervuiling en een verkwanseling van het cultuurhistorische landschap.

Dit staat haaks op het eigen beleid van gemeente Berkelland. Dit jaar brengt de gemeente in Berkelland namelijk een ‘Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is namelijk mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond’. Maar ja, de linkerhand weet weer eens niet wat de rechterhand doet.

Op de geplande locatie van dit panelenveld zijn er verschillende initiatieven van de Regio Achterhoek en onze gemeente om hier in rust te kunnen recreëren. Dit zonnepark doorkruist echter al deze plannen. Het prachtige fietspad Eibergen – Groenlo, met een regionale functie, gaat dwars door dit geplande zonnepark.

De projectontwikkelaars noemen dit echter niet een fietspad, maar hebben het over ‘de spoorlijn’. Dat is ronduit misleidend. Het zonnepark bestaat uit meerdere vakken, die volledig zijn omringd met 2 meter hoge hekken, wat onze buurtschap een gevoel en het aanzicht geeft van een concentratiekamp. En het vergroot het gevoel van onveiligheid, doordat het fietspad onverlicht blijft en aan beide kanten volgebouwd wordt met camera’s. Het wordt daarmee een spookroute.

Ook worden er hekken aan de kant van de Groenloseweg ingegraven, om te voorkomen dat het wild de N18 oversteekt. Maar wanneer het wild vanaf de andere kant komt en geluk heeft gehad met het oversteken, zal het grootwild (reeën) terug moeten en loopt zo de kans om alsnog aangereden te worden. Het klein wild is al even kansloos.

De maat van de direct omwonenden is nu echt vol!
De nieuwe N18 doorkruist Hupsel. Hiervoor moesten destijds veertien woningen wijken. Dit heeft onze leefbaarheid nu al zwaar op de proef gesteld.

En nu nog steeds zijn er verschillende lopende onderzoeken over de gevolgen (sinds 2017 dus!) van deze nieuwe weg. Er is inmiddels een verstoring van het grondwaterpeil gemeten, met als gevolg verdroging aan de oostkant van dit zonnepanelenveld. Zeer waarschijnlijk zit het bestaande lek van het Zwillbröcker Ven in Hupsel.

Volgens het Rode Beleid van gemeente Berkelland mogen er op watertrap 1,2 en 3 geen zonnepanelen komen. Voor ons totaal onduidelijke reden wordt er in dit plan nu toch van afgeweken, dit ondanks de blijvende droogteproblemen. Het waterschap dweilt daarmee met de kraan open. Het lek is nog niet opgespoord, waardoor de droogte in stand wordt gehouden.

Daarnaast zijn er in de nabije omgeving van zonneveld Hupsel, binnen een straal van 2 km inmiddels al meerdere vergunningen verleend voor verschillende andere zonnevelden. Het is triest om te zien hoe de huidige politieke partijen ons landschap verkwanselen, terwijl de boeren geen toestemming krijgen om zonnepanelen op de daken te leggen!

En dan komt D66 nog met een plan tot verbreding van de huidige N18 tot een snelweg. Als de bekende druppel die de emmer doet overlopen zijn er ook plannen voor de Noordtak spoorlijn dwars door Hupsel. Onze mooie buurtschap wordt daarmee het afvalputje van de gemeente Berkelland.

Een andere grote zorg is, dat de in het plan aanwezige woning met de bijbehorende schuren blijft staan en in eigendom komt van Solarfields (de projectontwikkelaar), totdat dit wordt overgenomen door de buitenlandse investeerders.

De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat tijdens de aanleg van de N18, de door Rijkswaterstaat aangekochte panden allerlei criminele activiteiten aantrok, met alle gevolgen van dien. Dit willen we niet nogmaals meemaken. Dit tast ons woongenot nog verder aan en leidt tot verpaupering van de omgeving.

Daarnaast is de in het projectplan beschreven biodiversiteit in de praktijk een wassen neus. Het zonneveld wordt niet aan het zicht onttrokken, want iedere 2 jaar wordt alles teruggesnoeid. In het beheersplan wordt geen rekening gehouden met giftige planten, onder andere Jacobs kruiskruid, distels en de Japanse duizendknoop. De koeien, paarden en kalveren zullen hieraan overlijden.

De ontwikkeling van het plan loopt inmiddels al ruim twee jaar. Volgens ontwikkelaar Solarfields is er in die periode intensief overleg geweest met de direct omwonenden. Dat is een grove leugen. Dit klopt absoluut niet!

Aan eigen inbreng door omwonenden is geen gehoor gegeven. Er zijn enkel en alleen online informatiebijeenkomsten georganiseerd, ondanks het feit dat er meerdere keren door ons het verzoek is gedaan voor een fysieke bijeenkomst. Daarnaast is er nooit overleg geweest tussen de grondeigenaar van deze 16 hectare en de omwonenden, waardoor er dus geen sprake is geweest van naoberschap, in tegenstelling tot hetgeen de AGEM op papier pretendeert na te streven.

De Berkellandse politiek heeft ons in de steek gelaten. En de Agem is door een inmiddels ontslagen ambtenaar getipt om versneld het plan in te dienen. Dit dus voordat er tijdens een raadsvergadering mogelijk een motie ingediend kon worden om een pas op de plaats te maken met deze zonnepaneelwoestijnen. Daarna heeft Agem een jaar de tijd gehad om alle benodigde stukken aan te leveren. Dit stinkt!

In het afgelopen jaar is er geen enkel contact geweest met Solarfields, de Agem, de gemeente of het waterschap. Voor zover wij weten is er niemand wezen kijken naar de locatie en is er enkel afgegaan op de vertekende foto’s die Solarfields/Agem heeft aangeleverd. Dus kort gezegd, wij als omwonenden zijn tégen dit zonnepark op deze plek.

Politieke partijen waar zijn jullie nu! “Zon op daken, niet in het veld” wordt volop gepromoot. Maar alleen met de mond. Dit landschap verkwanselende veld in Hupsel staat haaks op jullie mooie woorden! En met deze aanleg wordt ook ons geluk verkwanseld.

En dat niet alleen hier. Nee, er moest zo nodig 140 bunder goede landbouwgrond worden verpest. En de winsten van deze investeringen, waar blijven die? Niet in de Berkellandse samenleving. Nee, de lasten zijn voor ons. En de lusten, een geweldig rendement, komen in het buitenland terecht. De politieke partijen hebben dus geslapen. Volgende week tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden jullie vanzelf wel wakker…

Namens de directe omwonenden van Zonneveld Hupsel, ter hoogte van de Groenloseweg 34 te Hupsel/Eibergen,

Hanny en Arjan Lammers
Eibergen

Hupsel komt in opstand tegen plan voor zonnepanelen in het weiland. Foto: PR
Als het aan de actiegroep in Hupsel ligt komt dit weiland niet vol te liggen met zonnepanelen. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo