Afbeelding

Column Oerend Smart - Grensgeluk

Opinie

De Achterhoek ligt dicht bij Duitsland en is dus een grensregio. De politiek beschouwt dat meestal als een nadeel. Zo valt in het nieuwe regeerakkoord te lezen: "Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die mensen ervaren in de grensregio's." Door verschillen in regelgeving, taal en cultuur lopen Achterhoekers inderdaad tegen barrières op als ze in Duitsland willen studeren, werken of ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal beschikbare banen voor grensbewoners zou toenemen als we de landsgrens zouden wegdenken. Het is dan ook mooi dat er 'ontgrenzers' actief zijn die de Nederlands-Duitse grens proberen uit te gummen. Het politieke ideaal: een geïntegreerde regio waarin grenzen niet meer bestaan.

Maar willen we dat eigenlijk wel? Als ik vrienden uit het westen op bezoek heb, is het intussen vaste prik om in een plaatsje net over de Duitse grens uit eten te gaan. Zij vinden bijzonder wat voor ons normaal is: de mogelijkheid om voor even in een andere wereld te zijn. Waar je vanuit de Randstad in drie kwartier ook naartoe rijdt, je komt Nederland niet uit. Maar in onze contreien heb je binnen dezelfde rijafstand het voordeel van de keuze: of meer van hetzelfde richting westen, of een vakantiegevoel in (zuid)oostelijke richting. Veel grensbewoners kiezen voor het laatste, niet alleen om er eventjes uit te zijn, maar ook vanwege het ruime productassortiment en de goede prijs-kwaliteitverhouding in Duitse winkels en de horeca. In de Achterhoek kun je profiteren van het aanbod van twee landen, wat zorgt voor een vergroting van de keuzevrijheid en kwaliteit van leven. Inwoners van een grensregio krijgen 'twee voor de prijs van één'.

Dat de grens een verrijking is, zien we ook in contacten tussen Nederlanders en Duitsers. Weliswaar leiden cultuurverschillen soms tot misverstanden in het zakenverkeer, dat geldt niet in de privésfeer. Daar levert het culturele onderscheid vaak een klik op – of meer. In zijn boek Onbekende buren typeert Duitslandkenner Dik Linthout (1943-2008) de Duits-Nederlandse grens zelfs als een 'erotische grens'. Op basis van allerlei bronnen concludeert Linthout: "Nergens wordt tussen de bewoners van twee buurlanden zoveel geflirt, gevreeën en over de grens heen samengewoond en getrouwd."

Wel gaat het bij deze grensoverschrijdende liefdesrelaties vooral om eenrichtingsverkeer: Nederlandse mannen blijken een speciale aantrekkingskracht te hebben op Duitse vrouwen en andersom. Of het echt zo is, is moeilijk te bewijzen, maar op de Universiteit Twente en Radboud Universiteit kom ik onder studenten opvallend veel stelletjes tegen waarbij zij Duits is en hij Nederlands. De schoonheid van de grens is de schoonheid van het verschil. Laten we daarom blij zijn met de grens. Ze is niet alleen een barrière, maar zorgt ook voor een hoop geluk.

Gert-Jan Hospers

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo