Een boomkikker op een bramenstruik. Foto: Han Bouwmeester

Een boomkikker op een bramenstruik. Foto: Han Bouwmeester

Inspiratieavond over ‘groenblauwe dooradering’ van Berkelland

Natuur

Pilot wordt op 17 april toegelicht bij Dute Beltrum

BELTRUM - Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Berkelland houden voor geïnteresseerde bewoners en agrariërs in het buitengebied een inspiratieavond over de versterking van de groenblauwe dooradering van Berkelland. Dat is een mooie naam voor het netwerk van landschapselementen: stukken land in agrarisch gebied die worden omlijst door bomensingels, houtwallen en sloten.

Dit jaar start een pilot om die groenblauwe dooradering van het landschap sterker te maken. Daarvoor wordt de hulp gezocht van bewoners en agrariërs in het buitengebied. De initiatiefnemers vragen hen nieuwe landschapselementen op of dichtbij hun percelen en erven aan te leggen. De provincie Gelderland stelt hiervoor geld beschikbaar.
SLG en de gemeente verzorgen voor geïnteresseerde bewoners en agrariërs in het buitengebied een inspiratieavond. Deze wordt op woensdag 17 april gehouden bij Dute Beltrum (Meester Nelissenstraat 16). Na afloop van de avond kunnen zij laten weten of ze meedoen.

 Biodiversiteit
De aanleg van groene en blauwe elementen vergroot de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Denk aan bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, heggen/hagen, houtwallen, poelen, knotboomrijen en kleine bosjes. Soorten zoals de steenuil, boomkikker, kamsalamander, patrijs en vleermuizen profiteren hiervan. Het nieuwe groen en blauw biedt extra voedsel en beschutting. En het wordt voor dieren makkelijker om zich in een gebied te verplaatsen. Ook draagt het bij aan de identiteit van de streek.

Focusgebied voor het project
Het pilotgebied omvat de ecologische verbindingszone, Baakse Beek/Lievelder Beek, Groenlose Slinge en het spoortracé Zutphen-Winterswijk. Maar ook geïnteresseerden uit aanliggende gebieden kunnen meedoen, of inwoners die een andere geschikte plek binnen de gemeente hebben. De gemeente Oost Gelre start met een vergelijkbaar initiatief. De projecten vullen elkaar aan.
Een adviseur van SLG begeleidt de deelnemers. Gezamenlijk wordt een landschaps- en (ecologisch) beheerplan gemaakt. Daarna wordt de beplanting besteld en in het najaar uitgedeeld. Het gaat om inheemse en autochtone soorten die de biodiversiteit versterken. Aan de deelnemers wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

 Aanmelden
Wie interesse heeft voor de inspiratieavond kan zich aanmelden via de website van SLG.


slgelderland.nl/projecten/groenblauwe-dooradering-berkelland

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant