Een proefvaart met de boot De Jappe, onder de nieuwe brug door in de Burg. Bloemersstraat. Foto: Han te Brinke

Een proefvaart met de boot De Jappe, onder de nieuwe brug door in de Burg. Bloemersstraat. Foto: Han te Brinke

Brug Burgemeester Bloemersstraat krijgt naam: Thomas Lijferingbrug

Maatschappij

BORCULO - De nieuwe brug in de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo krijgt de naam Thomas Lijferingbrug. Op voordracht van Stichting de Berkelzomp heeft het college hiertoe besloten. 

Stichting de Berkelzomp heeft een voordracht gedaan om de brug in de Burgemeester Bloemersstraat de naam Thomas Lijferingbrug te geven. De stichting wil de heer Lijfering eren met het naar hem vernoemen van deze brug. Lijfering stond aan de basis van de toeristische Berkelvaart In 1987 was het Lijfering die het initiatief nam tot oprichting van Stichting de Berkelzomp. De oude Berkelvaart is door deze stichting met een eigentijds toeristisch concept weer beleefbaar gemaakt. Het is uitgegroeid tot een toeristische attractie van formaat. En kreeg ook navolging in Almen, Eibergen en Lochem. 

Vanaf de oprichting tot eind 2007 was Lijfering secretaris van Stichting de Berkelzomp. Na zijn aftreden als secretaris bleef hij actief als vrijwilliger. Hij hecht veel waarde aan kennisoverdracht over de Berkelscheepvaart en houdt hierover lezingen. Ook was hij bijzonder actief bij de voorbereidingen van de oude haven in het centrum. Bij zijn afscheid als secretaris is de heer Lijfering benoemd tot erelid. Door de nieuwe brug in de Burgemeester Bloemersstraat is de doorvaart van de berkelzomp naar het centrum mogelijk. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de stichting in vervulling. Een wens die al bij de oprichting in 1987 werd uitgesproken. 

Publicatie besluit
De toekenning van de naam Thomas Lijferingbrug wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om binnen twee weken na publicatie een zienswijze naar voren te brengen. Naamgeving objecten in de openbare ruimte Het is mogelijk om objecten in de openbare ruimte van de persoonsnaam te voorzien. Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen een voordracht doen en een aanvraag indienen bij de gemeente.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant