Leegstand buitengbied. Foto: Rob Stevens
Leegstand buitengbied. Foto: Rob Stevens

Rood voor Rood in buitengebied voor kwaliteitsimpuls

Landbouw

BERKELLAND - Niet alle schuren en gebouwen in het buitengebied van Berkelland staan er even fraai bij in het coulisselandschap. In het collegeprogramma is herontwikkeling en sloop van oude schuren en stallen in het buitengebied daarom een aandachtspunt. Wethouder Maikel van der Neut vindt daarom de nieuwe beleidsregel Rood voor Rood: “Goed nieuws.”

Door Rob Stevens 

Het was al langer een punt van zorg, vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied omdat boeren ermee stoppen. Gebouwen zien er soms verpauperd uit. Asbest daken geven risico’s op gezondheidsschade. En leegstaande gebouwen lenen zich bij uitstek voor duistere praktijken als de teelt van hennep of de vestiging van xtc-labs. Het is daarom niet voor niets dat wethouder Van der Neut, met Ruimtelijke Ordening en Wonen in zijn portefeuille, blij is dat de beleidsregel ‘Rood voor Rood buitengebied Berkelland 2022’ is vastgesteld. “Het is”, volgens de wethouder, “een mooie stap die een impuls kan geven aan het buitengebied, het biedt nieuwe kansen. De kwaliteit van het platteland zal er baat bij hebben.” 

De beleidsregel beoogt de sloop van vrijkomende (agrarische) bebouwing te stimuleren. Op de betreffende locatie kan vervolgens een nieuwe woning worden gerealiseerd, mits op dit erf al een woning staat. Er zal wel minimaal duizend vierkante meter gesloopt moeten worden voor één nieuwe woning, waarvan minimaal zeshonderd vierkante meter op de locatie waar de nieuwe woning wordt gerealiseerd. De maatregel biedt ook ruimte voor mensen die buitenaf willen wonen. Er is behoefte aan wonen op het platteland, zowel binnen als buiten Berkelland. Maar op dit moment is die mogelijkheid er niet of nauwelijks. Om eigen inwoners een goede kans te geven op een woning in het buitengebied, moet de aanvrager bij aanvang van de Rood voor Rood-procedure toekomstige bewoners mee laten tekenen. De verwachting is dat de regeling mogelijk ook ruimte biedt voor de ontwikkeling van innovatieve woonconcepten of concepten waarbij behoefte is aan meerdere (kleinere) woonheden op een erf of in een gebouw.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo