Mallumse Molen aan de oude Berkeltak. Foto: Rob Stevens
Mallumse Molen aan de oude Berkeltak. Foto: Rob Stevens

Opheffing Stichting Vrienden van de Mallumse Molen

Cultuur

EIBERGEN - Jaren lang zijn er al twee stichtingen actief die zich inzetten voor het behoud van de Eibergse Molen. Dat zijn de Stichting Eibergse Molens en de Stichting Vrienden van de Mallumse Molen. De laatste werd zaterdag tijdens een bijeenkomst in het Muldershuis formeel opgeheven. Hans Pelle, voorzitter van ´de vrienden van´, had vorig jaar al te kennen geven met het idee te spelen deze stichting op te heffen.

Al sinds het jaar 1948 is er een Vriendenkring van de Mallumse Molen actief. In 2011 werd deze vriendenkring omgezet in een stichting. Belangrijkste doel: het financieel en materieel ondersteunen van de niet-subsidiabele aanvragen ten behoeve van de Mallumse Molen en het Muldershuis met bijbehorend terrein en bijgebouwen. Mede dankzij de stichting is de toekomst van beide monumenten gewaarborgd. Die constatering en het feit dat het aantal donateurs door vergrijzing gestaag verminderd, net als het aantal donaties, heeft het bestuur doen besluiten de stichting op te heffen. Beide twee stichtingen houden ook er min of meer dezelfde doelstelling op na. Daarom is in onderling overleg besloten de reserves van de ‘vrienden van’ onder gebracht bij de Stichting Eibergse Molens. Voor het veilig stellen van de toekomst van beide gebouwen. Het is een populaire plek voor toeristen. Onder het genot van een hapje en een drankje zal zaterdagmiddag met enig weemoed in het Muldershuis naar oude beelden van de Mallumse molen zijn gekeken.

De Stichting Eibergse Molens heeft als primair doel de instandhouding van de Mallumsche molen bij Eibergen en de Piepermolen in Rekken. Daarbij hoort ook de zorg voor het Muldershuis van de Mallumsche molen met de bijbehorende schuur, inclusief de landelijke omgeving van de gebouwen. In stukken uit het jaartal 1430 komt al een watermolen op die plek aan de Berkel voor. Vermoedelijk was dat de voorganger van de huidige Mallumsche Molen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo