De intentieverklaring voor een integraal kindercentrum in Barchem werd getekend door Nicole Pot-Naber (directeur van de openbare basisschool de Barchschole) en Herbert Prins (directeur Avonturijn) Foto: PR
De intentieverklaring voor een integraal kindercentrum in Barchem werd getekend door Nicole Pot-Naber (directeur van de openbare basisschool de Barchschole) en Herbert Prins (directeur Avonturijn) Foto: PR

Barchemse kinderen straks nóg beter voorbereid op basisschool

Barchschole en Avonturijn zetten integraal kinder-centrum op 

BARCHEM - Geen kinderopvang, maar peuterwerk voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Met die insteek begint kinderopvang Aventurijn in Barchem op korte termijn aan een integraal kindercentrum (IKC), een combinatie van de beste kinderopvang met de beste aansluiting met het basisonderwijs. Partner hierin is de openbare basisschool De Barchschole, die de visie van Aventurijn volledig deelt.

Op 20 december vorig jaar is de intentieverklaring hiervoor getekend door Nicole Pot-Naber (directeur van de openbare basisschool de Barchschole) en Herbert Prins (directeur Avonturijn). “Dit maakt dat we vol trots kunnen aankondigen dat we onze samenwerking al op korte termijn gaan intensiveren in het belang van het kind”, aldus teamleider Colet Manders van Avonturijn.

Eigen tempo
Elk kind maakt de eigen ontwikkeling door in zijn/haar eigen tempo, terwijl ze veel van elkaar leren en veel voordeel hebben als ze binnen hun vertrouwde omgeving soms even eerder of soms even later met een groep mee kunnen doen. Dit is bijvoorbeeld één van de redenen dat de Barchschole als unitschool is gaan werken en met meerdere leerjaren in één unit het onderwijs vormgeeft.
Een IKC biedt meer mogelijkheden om jonge kinderen flexibel het beste educatieve pakket te bieden in een rijke speel-leer-omgeving en om hen te ondersteunen in de overgang naar de basisschool. Op die manier krijgt het vierjarige kind rustig de tijd om het meer schoolse leven te leren kennen. Het biedt ook de school de mogelijkheid om kinderen al eerder dan hun vierde levensjaar in beeld te krijgen en daardoor snel de aansluiting te kunnen bepalen, die het kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Het rijke aanbod wordt samen door de medewerkers van Avonturijn en de leerkrachten van de Barchschole vormgegeven. De Barchschole heeft de ruimte in het gebouw om dit met de juiste rust en vertrouwen gezamenlijk uit te voeren op een intensievere manier dan nu het geval is.

Thema's
Colet Manders: “We werken nu dan wel in hetzelfde gebouw aan de Beukenlaan en volgen allemaal gelijktijdig dezelfde thema’s (de kernconcepten), maar op de werkvloer zelf is er nog niet die intensieve samenwerking vanuit de visie ‘Samen waar het beter is en apart waar nodig’. Het is belangrijk om deze verdere samenwerking goed georganiseerd en afgestemd te doen. Met bijdragen van alle betrokkenen pakken we dit nu op. De oudercommissie van Avonturijn en de medezeggenschapsraad (MR) van de Barchschole zijn ervan overtuigd dat deze doorontwikkeling naar een IKC in het belang van de kinderen is en denken ook mee in het vervolgproces. Want met enthousiasme en de intentie alleen ben je er nog niet. Met de oprichting van een IKC in Barchem gaan we dus voor het beste integrale educatieve aanbod. Dat kunnen wij het beste doen met één visie, door één team, met doorgaande lijnen vanaf de leeftijd van twee tot en met twaalf jaar en op termijn met een centrale aansturing. In de loop van 2022 gaan we hier verdere invulling aan geven en we zijn blij dat we nu een start maken.”

Gedurfde stap
De eind vorig jaar getekende intentieverklaring markeert het begin van een nieuwe fase in het peuterwerk en de basisschool. Nicole Pot-Naber: In onze samenwerking staan inhoud, dynamiek en eigenaarschap centraal - daar waar het kind uiteindelijk het meest aan heeft. De opzet van een IKC geeft duidelijke kaders en biedt alle betrokkenen prima mogelijkheden daarbinnen hun eigen ruimte te pakken. Een gedurfde stap die niet afhangt van specifieke personen maar gebaseerd is op open en goede samenwerking om het beste integrale educatieve aanbod te bieden in een rijke speel-leeromgeving. Met daarnaast de garantie voor de toekomst dat aanbod van peuterwerk in Barchem mogelijk blijft en de school ook een natuurlijk instroom behoudt van leerlingen. Op dit punt zijn de Barchschole en Avonturijn nu aangekomen. We moeten nog veel samen ontwikkelen en in de komende jaren de naam IKC verdienen. We hebben er zin in en zijn nieuwsgierig naar de nieuwe uitdagingen die we tegenkomen.”
Intern zijn en worden al voorbereidingen getroffen omdat in het voorjaar van 2022 unit 1 (peutergroep) van een eigen ruimte verhuist naar een gedeelde ruimte met unit 2. “In deze ruimte is al een schuifwand geplaatst, vanuit het uitgangspunt 'Samen waar het elkaar versterken kan, maar apart waar het nodig is'. We blijven als beide partijen te allen tijde werken vanuit het principe dat we het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel hebben. Want een fijne omgeving is nodig om te kunnen ontwikkelen”, aldus Nicole Pot-Naber.

Toekomst
Wordt het dan heel veel anders in de toekomst? Nicole Pot-Naber: “Natuurlijk gaan we de beste versie van de beide partijen samenvoegen en zijn we in de aanloop tot het aangaan van de intentie al tot de conclusie gekomen dat de visie op het kind, de ontwikkeling en ook de dagindeling van het peuterwerk en unit 2 (leerjaar 1 en 2) amper van elkaar verschillen. De daadwerkelijke samenwerking gaat ons juist leren wat het beste is voor het kind. De ouders blijven hier natuurlijk altijd bij betrokken. De medewerkers van Avonturijn blijven de aanspreekpersonen van de ouders van kinderen in de peuterleeftijd. En de kinderen die aangemeld zijn op de Barchschole blijven gewoon onderwijs krijgen van de leerkrachten van de school. Het is echter nu wel veel beter mogelijk om elkaar te versterken en kinderen ook even mee te kunnen laten doen met het aanbod van de andere partij in hun vertrouwde omgeving; net wat het kind nodig heeft.”