Jan van Dijk en Joke Cornelissen brengen de actie Kerkbalans bij de Ruurlose Dorpskerk onder de aandacht. Foto: PR
Jan van Dijk en Joke Cornelissen brengen de actie Kerkbalans bij de Ruurlose Dorpskerk onder de aandacht. Foto: PR

Dubbele actie Kerkbalans in Ruurlo van start

Maatschappij

Van Protestante Gemeente en Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap

RUURLO - In heel Nederland is op zaterdag 15 januari de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Zoals altijd doen ook de kerken in Ruurlo mee. De Dorpskerk en de Willibrorduskerk zijn inmiddels voorzien van het Kerkbalans-spandoek.

De kerkgenootschappen proberen met deze actie geld in te zamelen voor de plaatselijke kerken. Zowel de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem als de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Sint Willibrordus roepen hun leden en parochianen op om een bijdrage te doen. “Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat we onze twee prachtige kerkgebouwen in stand kunnen houden. Ook voor pastorale zorg en allerlei andere plaatselijke kerkelijke activiteiten is financiële ondersteuning van levensbelang. “Het betreft natuurlijk wel twee gescheiden organisaties en ook twee gescheiden inzamelingsacties, maar de periode is gelijk en ook de doelen vertonen grote overeenkomsten”, zo verklaren de coördinatoren van de actie, Herman van den Berg namens de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem en Jan van Dijk namens de RK Geloofsgemeenschap Sint Willibrordus.
Jan van Dijk: “Het thema van de actie voor 2022 ‘Samen gaan we verder, doe je mee?’ benadrukt eens te meer dat we in deze ingewikkelde tijden zaken samen moeten aanpakken. De instandhouding van onze geloofsgemeenschap kan alleen maar als daar voldoende financiële middelen voor zijn. De bijdragen vanuit de geloofsgemeenschap zijn daarbij doorslaggevend. We benadrukken dat de opbrengsten uitsluitend worden gebruikt voor en door onze eigen lokale geloofsgemeenschap. Het mag dan zo zijn dat sluiting van de Willibrorduskerk op termijn is aangekondigd, maar daarmee zijn zeker de gemeenschap en de verbinding met elkaar niet stilgezet. Die blijven natuurlijk bestaan. Voorlopig is hierbij het kerkgebouw nog onmisbaar. We gaan zien of het jaar 2022 ons meer mogelijkheden gaat geven voor kerkelijke activiteiten.”

Goed nieuws
’Samen gaan we verder’ geldt ook voor de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem. Herman van den Berg: “Dit jaar hebben we goed nieuws te melden. Mede dankzij de gelden die de gemeenteleden de afgelopen jaren hebben gedoneerd aan Actie Kerkbalans konden we eind december weer een ‘eigen’ nieuwe predikant beroepen.” Joke Cornelissen, voorzitter van de kerkenraad, is daar erg enthousiast over en gaat ervan uit dat ds. Anneke de Hoop op zondag 20 februari al haar intrede zal doen in de protestantse gemeente. Ze is ook blij dat er weer een nieuwe jeugdwerker kon worden aangetrokken. “We vinden het belangrijk om aandacht te geven aan de jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente. Met activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en behoefte aan zingeving, juist ook in coronatijd. Daarnaast is de pastorale zorg nog steeds een belangrijke kerntaak in onze gemeente. Wellicht kunnen we - met de komende bijdragen - nog een parttime kerkelijk werker aanstellen voor het ouderenpastoraat.” “Voor het realiseren van deze mooie doelen en vooruitzichten zijn de opbrengsten uit Actie Kerkbalans van het grootste belang”, aldus Van den Berg.