De H. Joseph te Lochem blijft open. Foto: Gerrit te Vaarwerk
De H. Joseph te Lochem blijft open. Foto: Gerrit te Vaarwerk

Focus HH. Twaalf Apostelen ligt op drie grootste geloofsgemeenschappen

Parochie houdt kerken in Keijenborg, Lochem en Zutphen open

REGIO - Oplopende onderhouds- en exploitatiekosten, gepaard aan een daling van het aantal vrijwilligers en afnemende kerkbetrokkenheid brengt het parochiebestuur van HH Twaalf Apostelen ertoe om een ingrijpend besluit te nemen: van de dertien parochiekerken onder haar beheer zullen er in de nabije toekomst nog maar drie in gebruik blijven voor de eredienst. Dit voorgenomen besluit heeft het bestuur aangekondigd op 24 november tijdens een platformavond voor leden van locatieraden en pastoraatgroepen in de kerk van Keijenborg. 

Voor de toekomst ligt de focus op de H. Johannes de Doper te Zutphen, waarbij de bouw van een nieuw parochiecentrum is voorzien, de H. Joseph te Lochem en de H. Johannes de Doper te Keijenborg. Dit zijn de kerkgebouwen van de drie grootste geloofsgemeenschappen en zij liggen verspreid in het grote gebied dat de parochie omvat. Met de overige tien locaties, waaronder de Sint Willibrorduskerk in Ruurlo en de O.L.V. Tenhemelopneming in Borculo, gaat het bestuur en pastoraal team op korte termijn nader in gesprek over de sluiting van de kerk, de mogelijkheden tot voortzetting van lokale activiteiten en de herbestemming van het kerkgebouw.

“Daarbij proberen we maatwerk toe te passen”, aldus vicaris Hans Pauw, tijdelijk parochieadministrator (waarnemend pastoor). “Sommige gemeenschappen zijn echt aan sluiting toe. Zij krijgen het organisatorisch maar moeilijk rond. Anderen hebben nog wel initiatief maar weinig respons. De grootste uitdaging is ook niet het sluiten van kerken maar het bundelen van krachten en het versterken van de gemeenschap, zowel lokaal als rond de kerken die open blijven.”

In Baak is het proces van kerksluiting al in een gevorderd stadium. In Brummen, de veertiende locatie van de parochie, is dit al afgerond.


www.12apostelen.nl

De Sint Williborduskerk in Ruurlo is een van de tien kerken van de regionale parochie HH Twaalf Apostelen die haar deuren gaat sluitten. Foto: PR.