De plannen voor windturbines bij de Avinkstuw lijken verleden tijd, gekeken wordt naar het gebied bij de Baakse Beek, op de grens tussen Ruurlo en Groenlo. Foto: Liesbeth Spaansen
De plannen voor windturbines bij de Avinkstuw lijken verleden tijd, gekeken wordt naar het gebied bij de Baakse Beek, op de grens tussen Ruurlo en Groenlo. Foto: Liesbeth Spaansen

Berkelland kiest locatie voor windturbines

Algemeen

BORCULO - Berkelland moet haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar rustig op eigen houtje uitzoeken hoe dat moet gebeuren kan niet. Omdat op landelijk, provinciaal én regionaal niveau druk wordt uitgeoefend. Dinsdag stond de Regionale EnergieStrategie Achterhoek 1.0 (RES) op de raadsagenda. In de RES staat aangegeven op welke termijn de regio een bepaalde hoeveelheid energie wil leveren en hoe dat opgewekt gaat worden. Gemeentes geven dit beleid concreet gestalte in het landschap met windmolens, zonnepanelen en anderszins. Het zijn met name de windmolens die de gemoederen bezig houden. Want waar ‘moeten’ die komen? Niemand lijkt er blij mee. 

Door Rob Stevens

De plannen voor windturbines bij de Avinkstuw lijken definitief verleden tijd. De raad heeft dinsdag definitief zoekgebied K, het gebied rondom de Baakse Beek, op de grens van Ruurlo en Groenlo, aangewezen als enige locatie voor een aantal windturbines in Berkelland. De gemeente Oost Gelre heeft al ingestemd met het aanwijzen van haar deel van dat gebied. Berkelland sluit meteen alle mogelijke andere gebieden uit voor de plaatsing van een cluster windturbines. Berkelland levert daarmee haar bijdrage aan de opgave die de Achterhoek als regio toegewezen heeft gekregen zoals staat geformuleerd in de RES.

Het meest gebruikte woord tijdens de vergadering dinsdag was: regie. Als Berkelland niet tot een keuze voor een locatie komt bestaat het gevaar dat anderen dat voor haar doen, de provincie met name. Zoals Slotboom van D66 zei: “Dan moeten inwoners straks demonstreren in Arnhem. Nu niet mee doen met de RES, of later, is geen optie.” De RES is volgens hem al een factor van belang in de besluitvorming van allerlei partijen in de energiesector, zoals het investeringsbeleid van nutsbedrijf Liander. Verder memoreert hij dat tien jaar geleden in zoekgebied K al windturbines hadden kunnen staan. Maar de laagvliegroute, die er nu niet meer is, stond dat toen in de weg.

Marloes Pardijs, één van de insprekers voorafgaand aan de vergadering, gaf ook het belang van regie aan. Zij zei: “Als Berkelland geen besluit neemt gaan commerciële partijen naar de provincie om een locatie toegewezen te krijgen. Dan worden de hyena’s los gelaten op de inwoners. Gemeente, neem dus een besluit!” Wilfried Sieverink, van belangenbehartiging ‘t Broek, deel uitmakend van zoekgebied K, verwoordde de onrust van de bewoners daar. Hij wees op de gezondheidseffecten van grote windturbines en eindigde zijn betoog met: “Maak van het zoekgebied geen ziek gebied.”

CDA en GroenLinks steunen de meerderheid van de raad niet in het aanwijzen van één zoekgebied. Jonk van het CDA vindt dat de gemeente eerst haar eigen beleid moet formuleren en inwoners daar nauw bij moet betrekken. Nu wordt de omgekeerde weg bewandeld. Er moet eerst draagvlak komen, dat draagvlak is er voor zoekgebied K niet. Volgens andere partijen vindt de invulling van de RES op gemeentelijk niveau plaats in het RODE beleid (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland). Dan wordt pas duidelijk of de windturbines er daadwerkelijk komen, wordt ook de landelijke normering er bij betrokken en zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd.