Afbeelding

Reuring in Reurle over plek nieuwe sporthal

Algemeen

Lobby en NIMBY-gedrag, dat hoort toch niet bij Ruurlo? En toch woedt er achter de coulissen van ons lieve landschap, tussen Reurpop, Museum More en de Reurlse Midwinterhoarnwandeling een flinke strijd. Want: in Ruurlo staat een sporthal. Hele generaties hebben er beweging gehad, diploma’s gehaald, competities gewonnen, vriendjes gemaakt. Maar het oude beestje moet een keer vervangen worden. En waar moet de nieuwe sporthal komen? Dat blijkt niet zomaar een dingetje. Het is zowaar een ‘Grote Kwestie’.

Eerst maar even het NIMBY-gedrag. Dat staat voor ‘Not In My Backyard’, niet in mijn achtertuin. Een sporthal is leuk, maar niet in mijn achtertuin. Maar als je zó denkt dan komt er nooit ook maar één publieke voorziening tot stand. Kijk, ik ontzeg niemand het recht om zijn eigen achtertuintje schoon te vegen. Dus toen de gemeente bij monde van de Gemeente Belangen (GB) wethouder Bosman stelde dat er een nieuwe sporthal bij het zwembad De Meene van Ruurlo moest komen, waren de rapen gaar bij de buurtbewoners rond dat zwembad. NIMBY: hier niet! Het was allemaal niet goed onderzocht en de besluitvorming moest beter, zeiden ze.
En helemaal ongelijk hadden ze toen ook niet. Dan maar iets meer onderzoek, dacht ik indertijd ook zelf, als argeloze burger. Maar: daarna dan toch een ferm democratisch besluit. Daar houd ik namelijk van. Zelf dacht ik, met velen op Facebook - het platform waar je tegenwoordig ook over dit soort kwesties losjes je mening kunt geven -: in De Meene is er veel ruimte (parkeerplaatsen) en synergie (zwembad). Maar het huidige sportpark ‘t Rikkelder (voetbal) heeft ook best een aantrekkelijkheid. Voor beide locaties geldt: hoe zit het met de bereikbaarheid (bijvoorbeeld vanuit de scholen) en de ontsluiting (toegangswegen)?

‘Grote Lobby’
Daarom ging ik me maar eens informeren over de kwestie. Hoe staat het met het uiteindelijke besluit rond die hal? Nou, de kogel moet ergens begin volgend jaar (2022) door de kerk zijn. Vlak voor de verkiezingen. En wat blijkt? Nou, het NIMBY-gedrag is er nog steeds. Maar er is inmiddels ook iets nieuws bijgekomen: de ‘Grote Lobby’. Want wat is het geval? De gemeente en een projectgroep van eminente Ruurloërs (vanuit belangengroepen) hebben een bureau in de arm genomen. Dat bureau doet wat deelonderzoeken: een draagvlakonderzoek en haalbaarheidsonderzoek.
Dat laatste, de haalbaarheid, dat gaat over: geld, infra en (dorps)inpassing. Dat komt nog. Met draagvlak zijn ze al in september begonnen. Ze hebben twee sessies belegd met ‘de inwoners’. Had u als Ruurloër daarvan al gehoord? Nou, ik niet. Maar ik was mogelijk op vakantie of niet helder. Wie er bij de sessies zaten? Best wel veel raadsleden en belanghebbenden. Raadsleden zegt u? Dat is gek. Als je uiteindelijk moet beslissen, ga je dan in het onderzoek actief meepraten? Dat is op zich vrij bijzonder. En inwoners? Nou, ik zie dat er met name bobo’s van sportclubs aanwezig waren. Over twee avonden kwamen er honderdvijftig mensen opdagen, op een bevolking van achtduizend.

Flutconclusie
Conclusie uit dit onderzoek: de locatie op/bij de voetbalclub is verreweg favoriet ‘bij de bevolking’ en de rest? Dat is flut. Als relatief buitenstaander ben ik verbaasd over die conclusie. En die verbazing neemt toe na lezing van het verslag van dat onderzoeksbureau over de inspraakavonden. In een volstrekt ongelijksoortige bespreking van ‘kansen, vragen en bedreigingen’ is de zwembadlocatie ineens compleet uit beeld. ‘Afgeserveerd’ is misschien een beter woord. Wat is er gebeurd? De opties zijn niet heel evenwichtig behandeld. Laat ik het bij de feiten houden. Bijvoorbeeld: waarom is de slechte bereikbaarheid via de Wiersseweg van De Meene een bedreiging, terwijl de noodzakelijke maar nu niet geplande openstelling van de huidige busbaan bij sportpark ‘t Rikkelder slechts een kans is of: een vraag? In alle opties voor een nieuwe sporthal is infrastructuur een dingetje. En: waarom is de inpassing van een sporthal bij De Meene een landschappelijke inbreuk van jewelste, terwijl zo’n blokkendoos in dicht leefgebied rond de VV Ruurlo slechts een aandachtspunt is?
Het is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat het draagvlakonderzoek sterk onder ‘Grote Lobby’ heeft geleden. Partijen die zich nét iets verbaal beter uiten dan anderen. Best knap van ze. Maar gelukkig zeggen de onderzoekers dat je op het been van draagvlak alléén niet kunt staan. Zo is dat. Er is zoals gezegd nog een haalbaarheidsonderzoek nodig. Dus: ik zie graag een complete analyse van gebiedsinpassing, infrastructuur én financiën tegemoet. En ik zal die onderzoeken kritisch beoordelen. En alleen haalbaarheid en draagvlak sámen bepalen wat er besloten moet worden.

Arjen van Gijssel
Ruurlo