De Pickerhal in Eibergen wordt gesloopt. Foto Rob stevens
De Pickerhal in Eibergen wordt gesloopt. Foto Rob stevens

Stap naar meer toekomstbestendige binnensport in Eibergen

Nieuwe mogelijk-heden rond nieuwe Pickerhal onderzocht

EIBERGEN - Waar kun je in de toekomst met je sporttas in Eibergen naar toe om lekker te volleyballen of badmintonnen? Daar heeft zich een groep deskundigen over gebogen. Dat is nodig want een aantal sportaccommodaties in Eibergen is toe aan renovatie. Bovendien neemt de bezettingsgraad af en de inkomsten dus ook. En de gemeente heeft de ambitie gebouwen te verduurzamen. De energie-neutrale nieuwbouw van sportaccommodaties zou daar aan bijdragen. Een groep deskundigen heeft zich over deze kwesties gebogen en een scenario opgesteld met de naam: 'Binnensport Eibergen beweegt mee!’ Het college van B en W legt de resultaten van het onderzoek voor aan de gemeenteraad en vraagt deze een principevoorkeur uit te spreken voor dit scenario.

In het gemeentelijk persbericht zegt wethouder Anjo Bosman hierover: “Met het voorstel aan de gemeenteraad zetten we een volgende stap in onze ambitie om in Eibergen een toekomstbestendige binnensportvoorziening te realiseren dat aansluit bij de behoefte en kwaliteit.”

Hoe ziet dat scenario eruit? De uitkomst van het onderzoek is dat er ruimte is voor vier zalen in Eibergen. Eibergen heeft er nu zes. Eén van die vier zalen is al bekend, dat is de toekomstige nieuwe zaal bij IKC ’t Simmelink. Daarover heeft de raad al in december 2019 al besloten. De overige drie zaaldelen komen in de nieuwe energie-neutrale Pickerhal. De oude Pickerhal wordt dan gesloopt. Net als gymzaal de Rekstok die in gebruik is door IKC Op d’n Esch. Deze gymzaal wordt pas gesloopt zodra 't Simmelink en De Pickerhal klaar zijn.

Er wordt nog bekeken of de nieuwe Pickerhal verder aan betekenis kan winnen door de bij de sloop vrijkomende ruimte buiten te benutten voor sport en beweging. Én of een fysieke verbinding tussen De Pickerhal en 't Spieker mogelijk meerwaarde biedt.

De definitieve besluitvorming staat op de agenda van de perspectiefnota 2023 in juni 2022. Die tijd is ook wel nodig om een paar hobbels goed te overdenken. Wat betekent de sloop van gymzaal de Rekstok voor de gebruiker IKC Op d’n Esch? En hoe verhoudt zich de meerwaarde van een eventuele verbinding tussen 't Spieker en de Pickerhal tot de extra kosten die dat met zich mee brengt? De roostering van vier zaaldelen geeft ook stof tot nadenken. Verder is de vraag of het zinvol is eigendom, beheer en/of exploitatie over te dragen aan een externe organisatie. In plaats van aan een stichting bestaande uit gebruikers en verenigingen.