Ondanks zijn tijdelijke handicap pakte burgemeester Joost van Oostrum toch de schop ter hand om mee te helpen de lijsterbesboom te planten. Foto: Jan Hendriksen
Ondanks zijn tijdelijke handicap pakte burgemeester Joost van Oostrum toch de schop ter hand om mee te helpen de lijsterbesboom te planten. Foto: Jan Hendriksen

De Groene Verbinding plant tweede boom aan Enkeerdlaan

Algemeen

Groene Pluim voor openbare basisschool De Driesprong

Door Jan Hendriksen

RUURLO - Zelfs een gebroken sleutelbeen kon burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland niet tegenhouden: hij kwam op zaterdagmiddag 20 november meehelpen bij het planten van een tweede boom aan de Enkeerdlaan in Ruurlo, op initiatief van De Groene Verbinding.

Bestuurslid Margriet te Morsche van De Groene Verbinding liet weten dat het planten van een boom niet het directe doel is van De Groene Verbinding. “Het is meer een onderstreping van wat we vandaag met elkaar hadden willen doen. We zijn bezorgde burgers die in beweging willen komen. We willen zorg dragen voor onze leef- en woonomgeving. Elk mens en ook de toekomstige generatie heeft recht op een schone en zo groen mogelijke leefbare woonomgeving. Dat is - vinden wij - een mensenrecht.”
“Alleen maar constateren dat het niet goed gaat, vinden we niet voldoende”, aldus Te Morsche. “We willen betrokkenheid creëren, aandacht vragen en mensen mobiliseren om op hun eigen manier een bijdrage te leveren. We kunnen allemaal iets betekenen met kleine lokale initiatieven. En die zijn er ook volop. Wat wij als Groene Verbinding beogen is die kleine initiatieven zichtbaar maken, een ‘verbinding’ tot stand brengen.”
Er zijn volgens Te Morsche heel veel organisaties die iets doen op het gebied van klimaat, milieu en natuur. “Wij willen dat doen door bijeenkomsten te organiseren en sprekers uit te nodigen. Helaas is het de tweede keer dat onze manifestatie, die we in de Ruurlose Dorpskerk hadden gepland, vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden. Gelukkig kunnen we net als vorig jaar wel een boom planten.”

Eilandjes
De Groene Verbinding kon ook dit jaar weer rekenen op de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Berkelland. Zij groeven het plantgat en leverden meststoffen. Net als vorig jaar werd de boom geplant en geleverd door de Ruurlose boomkweker Herman Florijn. In de gemeente Berkelland zijn verschillende initiatieven om meer bomen te planten. Margriet te Morsche: “Wij als De Groene Verbinding willen al die eilandjes meer met elkaar verbinden, zodat we elkaar kunnen versterken en stimuleren.” Vervolgens droeg zij haar zelfgeschreven gedicht ‘Zoveel’ voor.

Belangrijk
Burgemeester Joost van Oostrum liet weten initiatieven als die van De Groene Verbinding zeer te waarderen. “Bomen zijn belangrijk in Berkelland. Ze bepalen voor een groot deel de landschappelijke kwaliteit waar Berkelland zo trots op is, en geven sfeer aan de dorpen. Ook met het oog op de klimaatadaptatie is het belang van de bomen duidelijk aanwezig.” Zo ging de gemeenteraad bij de begroting 2021 akkoord met de uitvoering van het plan ‘Meer bomen in Berkelland’, dat gericht is op natuurbewustzijn, biodiversiteit en CO2-reductie. In totaal bestaat ‘Meer bomen in Berkelland’ uit vier onderdelen. Een daarvan is de actie boomwensplekken. De gemeente Berkelland is inmiddels van start gegaan met de uitvoering van dit onderdeel, waarbij inwoners de wens voor een extra boom in het openbaar gebied kenbaar kunnen maken.

Groene Pluim
De Groene Verbinding koos zaterdag voor het eerst ook een initiatief uit dat een Groene Pluim verdient. Helaas kon deze uitreiking zaterdag ook niet plaatsvinden. “Maar we gaan die Pluim dit jaar nog wel bezorgen. De keuze is dit jaar gevallen op de openbare basisschool De Driesprong voor de vergroening van het schoolplein. We gaan op 10 december met een delegatie naar de school om die Groene Pluim te overhandigen”, zo liet Desiree Langelaar namens De Groene Verbinding tot slot weten.

Ideeën
Ideeën in het kader van De Groene Verbinding over vergroening van tuin, balkon of anderszins kunnen - liefst voorzien van foto’s - worden gemaild naar info@degroeneverbindingachterhoek.nl. Deze worden geplaatst op de website onder het kopje ‘Vrienden van de Groene Verbinding’. Belangstellenden om de groep te versterken kunnen zich via hetzelfde e-mailadres aanmelden. Wie donateur wil worden kan een bijdrage storten op rekening NL32INGB0002162447 t.n.v. H.C.A. van Vleuten o.v.v. bomengroep.