Inspiratie-vieringen

RUURLO/BORCULO - In de samenleving staan we steeds vaker tegenover elkaar in plaats van schouder aan schouder. De verhalen van complotdenkers, de verhalen over het klimaat. De groeiende kloof tussen rijk en arm. Er is zoveel onrust en onvrede in de wereld. Tegenstellingen groeien. Sta je er positief opbouwend tegenover of gaan we bij de pakken neer zitten. Er is altijd een keuze! Er zijn vele verhalen uit de samenleving die laten zien dat mensen krachtig genoeg zijn om een ommekeer tot stand te brengen. Mensen die hun ogen niet sluiten en laten zien hoe het anders kan. In twee inspiratievieringen, voor gegaan door Margriet te Morsche, wordt dit thema opgepakt. Met actuele verhalen, met liedteksten van bekenden liederen die naast mooie moderne muziek, iets te vertellen hebben. Iedereen is welkom. Op zaterdag 23 oktober om 19.00 uur in de rooms-katholieke Onze lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Borculo, met zang van koor Stemmig onder leiding van Frank Sterenborg, en op zondag 24 oktober om 10.00 uur in de Heilige rooms-katholieke Willibrord kerk in Ruurlo met zang van koor Markant.