Ledenvergadering VV Ruurlo

Algemeen

Ruurlo houdt jaarlijkse ALV 

RUURLO – De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging Ruurlo vindt maandag 25 oktober om 20.00 uur plaats op sportpark ‘t Rikkelder in de kantine van de vereniging. 

Tijdens de vergadering wordt onder meer het jaarverslag 2020-2021 van het bestuur gepresenteerd en tevens het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar. Op voordracht van het bestuur zijn afgelopen maand twee KNVB-spelden uitgereikt: aan Dick Rouwenhorst (zilveren speld) en Henk Mennink (gouden scheidsrechtersspeld). 

Ook vindt tijdens de vergadering de huldiging van de jubilarissen met een 25-, 40-, 50-, en 60-jarig lidmaatschap plaats. 

Volgens het rooster is voorzitter Henry Meutstege van het bestuur aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Volgens datzelfde rooster is ook secretaris Ria Steging aftredend. Zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Ook volgens het rooster is Frank Floris, voorzitter van de Technische Commissie van VV Ruurlo, aftredend en niet herkiesbaar. Deze vacature is vanaf heden vacant maar Frank blijft zijn taken nog vervullen totdat er een kandidaat is gevonden.
Ron Nijkamp is in 2019 benoemd als lid van de kascommissie. In 2020 zijn Eric Hissink en Jeroen Toevank toegetreden tot de commissie.