Optreden in 2009 in Ruurlo
Optreden in 2009 in Ruurlo Jan Custers

Arbeiderszangvereniging De Vrije Stem uit Borculo opgeheven

Algemeen

Koor met ‘rijke historie’ verstomd na ruim 65 jaar

BORCULO - Na ruim 65 jaar valt het doek voor de Arbeiderszangvereniging De Vrije Stem uit Borculo. In augustus besloten de leden de vereniging op te heffen omdat steeds meer leden afhaken. 

De gemiddelde leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol, naast ziektes die de leden parten spelen. Het koor heeft een rijke historie. Zij is opgericht in 1954 op verzoek van de Partij van de Arbeid, afdeling Borculo, die het koor ook al die jaren heeft gesteund. In die jaren was het gebruikelijk om op 1 mei bijeenkomsten van de partij te zingen. Er werden door het koor strijdliederen gezongen, zoals de Internationale, Morgenrood en Op naar het Licht. Liederen waarbij via de zang aan de strijd voor een beter leven van de arbeiders werd gedacht.
Het koor heeft in de jaren ‘60 voor de VARA-radio gezongen en steevast op (regionale) bijeenkomsten van de partij. In de loop der jaren werd het liedboek verbreed met andere liederen. Bekend maar ook onbekend. Zo werd een lied toegevoegd, dat nu een deel is van het volkslied van Zuid-Afrika. Eerder was dat het strijdlied van het ANC, de zusterpartij van de PvdA in Zuid-Afrika. Daarbij werd de strijd tegen de toen heersende apartheid muzikaal mee bezongen. Daarnaast werd een lied dat werd gezongen bij de oprichtingsvergadering van de SDAP in Zwolle toegevoegd aan de zangbundel.

Ook liedjes die geschikt waren voor een optreden in een bejaardentehuis kwamen op het repertoire. Bekende meezingers werden daar dan gezongen. Het is jammer dat het koor moet worden opgeheven, maar ‘aan het onmogelijke is niemand gehouden’. ‘Wij dragen het koor en de normen en waarden die tijdens het zingen werden uitgedragen, in ons hart mee’, laat het bestuur weten. 

Met dank aan de (oud-)leden en (oud-)bestuursleden voor de ‘rijke’ historie van de vereniging. Wie nog meer wil weten over het koor, kan voorlopig nog terecht op de website van het koor, www.devrijestem.weebly.com.