Stukje KunstTunnel in Ruurlo. Foto: Rob Weeber

Stukje KunstTunnel in Ruurlo. Foto: Rob Weeber

Onvrede over passage Kunst-Tunnel in boek KunstKring Ruurlo

Algemeen

RUURLO - Ter ere van het 25-jarig bestaan van de KunstKring Ruurlo gaf men een jubileumboek uit. Een passage daaruit betreft de ‘KunstTunnel’, de fietstunnel aan de rand van Ruurlo die in 2015 kunstzinnig werd opgeleverd met het thema ‘Een reis door Ruurlo.’ De weergave in het boek echter wekte onvrede bij de projectgroep van destijds.

Het idee om de tunnel op te fleuren ontstond in 2014 en kwam van Anneke Dooms. Zij deed vervolgens een oproep om een werkgroep te formeren. Het ontwerp uiteindelijk kwam van de kunstenaars Willemien Mekking en Renee van Elburg, aangevuld met dat van kinderen uit groep 8 van vier basisscholen. Gezien het ontbreken van een (juridische) ANBI-status van de projectgroep, werd de KunstKring Ruurlo bereid gevonden om als ‘bank’ op te treden voor te ontvangen giften.

Aan tafel zitten Renee van Elburg, Willemien Mekking en Rudy Schunselaar, leden van de destijds opgerichte projectgroep. Zij kregen recent de bewuste passage van het jubileumboek onder ogen en besloten de KunstKring ermee te confronteren. “De tekst suggereert dat de KunstKring ‘houder’ van het project is, maar dat klopt niet. Het project is buiten de KunstKring ontstaan door de projectgroep met de inzet van tachtig vrijwilligers en basisschoolkinderen. Verder is het ontwerp gemaakt door niet-leden van de KunstKring. Algemeen zijn wij van mening dat het onderzoek naar het verloop van het project onzorgvuldig is gebeurd en niet recht doet aan de werkelijk betrokkenen.”

Een van de pijnpuntjes is de aandacht voor ontwerpers, vrijwilligers en basisschoolleerlingen die meegeholpen hebben. Er zijn bijvoorbeeld filmpjes gemaakt om de leerlingen te enthousiasmeren. Een ander punt is het informatiebord bij de tunnel. Het boek vermeldt dat de STAR 1.000 euro heeft bijgedragen. Volgens Schunselaar echter is de omlijsting betaald door de Stichting Vrienden van de molen Agneta. Ook het plantsoentje en de picknickbank zijn niet door de STAR, maar door de gemeente, betaald. Hij wijst ook op de passage in het boek waarin letterlijk staat dat het bestuur het initiatief weliswaar ondersteunde, maar het niet wilde trekken omdat het van het dorp is en niet van de KunstKring.

Inmiddels hebben genoemde leden van de projectgroep samen met Co en Anneke Dooms een gesprek met het bestuur van de KunstKring gehad, maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. “We vinden het een prachtig boek”, geeft Schunselaar aan, ”en we hebben respect voor het werk dat eraan ten grondslag ligt. We zijn ook blij dat de KunstKring Ruurlo destijds onze bank wilde zijn. Dat doen ze overigens nog steeds, er staan nog altijd gelden op de rekening voor het plegen van het jaarlijkse onderhoud. Waar echter onze ‘pijn’ zit, is de onvolledige informatie die tekort doet aan de betrokkenen. Daarom hebben we het bestuur gevraagd om een rectificatie te plaatsen, bijvoorbeeld via een inlegvel voor het boek of via hun eerstkomende nieuwsbrief. Helaas zagen ze geen aanleiding om onze wensen in te willigen.”

De KunstKring Ruurlo reageert desgevraagd, bij monde van voorzitter Barbara Bodegom: ‘De opzet van het boek was niet zodanig dat alle projecten die door de KKR zijn georganiseerd tot in details zijn beschreven. Het zou veel en veel te dik en onleesbaar zijn geworden als wij iedereen die in de afgelopen 26 jaar aan een project heeft meegeholpen en of financieel heeft bijgedragen hadden genoemd. Er is veel aandacht besteed aan de vier pijlers van de KKR: muziek, cursussen, lezingen en exposities. De Tuinconcerten werden 17 jaar georganiseerd en verdienden een ‘eigen’ hoofdstuk.’

De onvrede bij de projectgroep van de KunstTunnel lijkt Bodegom slechts ten dele te kunnen voorstellen. ‘Helaas is de voormalige Projectgroep niet tevreden met de passage over de Kunsttunnel. Dat de ontwerpers hadden kunnen worden genoemd is inderdaad een feit en het bestuur vindt het spijtig dat dat niet is gebeurd. De procedure rondom het plaatsen van het informatiebord, nadat het project al enige tijd was afgerond, is vrijwel volledig buiten het bestuur om gegaan. Wij hebben de andere partijen die geld hebben gegeven of diensten verleend niet tekort willen doen. De nadruk in het boek ligt op het eindproduct: een super mooie Kunsttunnel die dankzij de inzet van zeer velen en vooral van de Projectgroep tot stand is gekomen.’