Het team van Lefers. Foto: PR
Het team van Lefers. Foto: PR

'Zorgplicht is belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap'

EIBERGEN - Een schoonmaakster die op haar werk uitglijdt op een gladde trap. Is de werkgever dan verantwoordelijk? Dat is een voorbeeld uit de casussen waar Lefers Advocaten mee te maken heeft. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in letselschade.

Schadevergoeding
In het geval van de schoonmaakster is het lastig, legt Jan Lefers uit. “De werkgever heeft een zorgplicht naar het personeel, maar hoever gaat die? Waarom is zij uitgegleden, dat is de vraag. Was er extreme tijdsdruk? Zijn er bijvoorbeeld geen werkschoenen met een stroef profiel ter beschikking gesteld? Was er niet gewaarschuwd?”
Een andere casus gaat over een werknemer van een laad- en losbedrijf. Hij verdraaide zijn knie tijdens het werk, maar ging in eerste instantie gewoon door. “Er waren geen collega’s in de buurt toen deze man zijn knie verdraaide en hij had het niet gemeld als incident. Daarnaast ging hij pas na een paar dagen naar de huisarts, maar vertelde toen niet dat het op het werk gebeurd was. Na langdurig onderzoek bleek het veel ernstiger te zijn dan gedacht. De werkgever zei toen: ‘Toon maar aan dat het op de werkvloer gebeurd is’. Dat was een lastige kwestie, er was geen bewijs. Dan loop je al vast. Belangrijk is dus, om zo’n ongeval meteen te melden en ook bij de arts aan te geven wat er is gebeurd. Als er getuigen zijn, vraag deze dan om een verklaring.”
“Het is nooit zwart-wit en toch is het vaak mogelijk om een schadevergoeding te krijgen. De werkgever is daar altijd voor verzekerd. Als de zorgplicht is geschonden, is er dus dekking vanuit een verzekeraar. De werknemer moet stellen én bewijzen dat het tijdens werktijd is gebeurd. Als dat is vastgesteld, moet de werkgever aantonen dat hij aan de op hem rustende zorgplicht heeft voldaan.”

Ga in gesprek met een 
belangenbehartiger
Een ingewikkelde materie, zo bevestigt Lefers. "Daarom is het goed om op tijd een belangenbehartiger in te schakelen. Als een werkgever inderdaad zijn zorgplicht heeft verzaakt, dan gaan wij in gesprek met de verzekeraar om de schade te regelen.” Een groot voordeel van een letselschadeadvocaat is dat die uiteindelijk - mocht het nodig zijn - ook kan procederen, iets wat bijvoorbeeld een letselschadespecialist niet kan.
"Mensen vinden het vaak lastig om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Dat is heel begrijpelijk maar het kan ook op een vriendelijke manier, waarin het bedrijf wordt gevraagd om de kwestie over te dragen aan de verzekeraar. Ga daarom altijd in gesprek met een belangenbehartiger”, benadrukt Lefers.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Lefers Advocaten in Eibergen.


www.lefers-advocaten.nl