Jimmy’s (Neede), preventie- en gesprekspartner tegen overlast van jongeren. Foto: Rob Weeber
Jimmy’s (Neede), preventie- en gesprekspartner tegen overlast van jongeren. Foto: Rob Weeber

Drugsbeleid Berkelland: preventie en begeleiding

Algemeen

BORCULO - De Tweede Kamer ontving laatst een (gefingeerde) cynische brief van het Platform Drugsdialoog omtrent het verbod op 3-MMC. Ondertekenaar D.R. Ugsdealer bedankt daarin de politiek die volgens hem met het verbod ervan de weg naar nog meer drugswinsten had vrijgemaakt. Drugsdialoog heeft als missie een open dialoogvoering m.b.t. het Nederlandse drugsbeleid.

Door Rob Weeber

Designerdrug 3-MMC (3-methylmethcathinone) is een nieuwe psychoactieve stof (NPS) en heeft nagenoeg dezelfde werking als XTC en cocaïne. Het wint de laatste tijd aan populariteit in onder meer de Achterhoek. Experts waarschuwen voor een verslavend effect en verhoogde gezondheidsrisico’s, zoals een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur. Omdat nog niet alle gezondheidsrisico’s in kaart zijn gebracht, besloot de politiek in mei om 3-MMC op Lijst II van de Opiumwet, de lijst met minder gevaarlijke stoffen dan lijst I, te gaan plaatsen. Dat betekent een verbod erop. De wet gaat waarschijnlijk dit najaar in. Tegenstanders, zoals het Trimbosinstituut, zien er echter weinig heil in omdat het het kat-en-muisspel tussen producent en wetgever in stand houdt. Er zijn immers via het internet voldoende alternatieven voor 3-MM te verkrijgen zijn, vaak onder de naam ‘research chemical’. Zij pleiten voor een landelijk totaalverbod op alle designerdrugs.

Drugs niet uit te bannen
De vraag is of een totaalverbod op psychoactieve stoffen tot minder of wellicht geen drugsgebruik meer leidt onder jongeren. Burgemeester Joost van Oostrum en regisseur Zorg en Veiligheid Quinten Dikschei van Berkelland zijn het beiden over een ding eens: ‘Drugs is niet uit te bannen’. Berkelland had in 2017 de twijfelachtige primeur van de ontdekking van een enorm crystal meth-lab. Dit voorjaar werd er zelfs geflyerd voor een partydrug. Deze stond echter niet op de verboden lijst en de gemeente kon derhalve niet ingrijpen. “Dat is ook een van de huidige problemen met drugs”, geeft Van Oostrum aan. “Het taboe van drugs is eraf, het is makkelijk verkrijgbaar en laagdrempelig qua gebruik. Nederland is een open handelsland, wat de im- en export van drugs bovendien vergemakkelijkt.”
‘Pilletjes’ zijn ingeburgerd en niet meer weg te denken uit het sociale verkeer onder jongeren. Handhaving op een verbod is echter lastig volgens beide heren. “Voor evenementen waar een risicopubliek ingeschat wordt, stellen wij verzwarende voorwaarden voor de vergunning”, legt Van Oostrum uit. “Handhaving in de vorm van bijvoorbeeld toegangscontrole is echter niet haalbaar. Hennep bijvoorbeeld kun je ruiken, designerdrugs niet. Natuurlijk worden jongeren ondervraagd en proberen we een beeld te krijgen van die jongerengroepen die gebruiken. Ook trachten we erachter te komen hoe de aanvoerlijnen lopen. Af en toe lukt het ons ook om die te onderbreken, ‘stuk te maken’. Verder passen ook steeds meer organisaties zelf de eigen huisregels aan. Daarin staat bijvoorbeeld dat drugs niet toegestaan zijn. Door een dergelijk verbod in te stellen, kun je ingrijpen.”

Sociaal, verantwoord beleid
Handhaving in Berkelland geschiedt mede met behulp van boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar). Anders dan in Amsterdam echter ligt de nadruk in Berkelland niet op repressie, maar op het sociale aspect. In plaats van strafbeleid gaat het hier om ‘verantwoord beleid’. “Jongeren weten echt wel dat drugsgebruik niet in orde is”, legt Dikschei uit. “Onderliggend probleem is vaak de weerbaarheid van de betreffende jongere en de groepsdruk die hij of zij ondervindt. Jongeren kunnen eenzaam zijn of slecht in het vel zitten. Ook weten de ouders lang niet altijd wat zich buitenshuis afspeelt. Daarom hebben we iedere donderdag overleg met de boa’s, politie, verslavingszorg, onderwijs, Voormekaar teams, Jimmy’s en Halt. Daar bespreken we welke jongeren overlast bezorgen en wat we eraan kunnen doen. We kijken naar de thuissituatie, naar de lichamelijke en mentale toestand en onderzoeken waar de behoefte van de betreffende jongere ligt. Zo proberen we hem of haar te ‘isoleren’ van de oude situatie en nieuw perspectief te bieden. Strafrechtelijk optreden doen we alleen in allerlaatste instantie. Het is een gestructureerde aanpak met de nodige flexibiliteit.”

Jongeren houden geen maat
Handhaving in Berkelland is dus op preventie gericht en op het begeleiden van excessen. Daarbij gaat veel geld naar de verslavingszorg, naar Tactus. Het zou de gemeente helpen als er een landelijk verbod op alle designerdrugs kwam, aldus Van Oostrum. “Drugsgebruik is de nieuwe kick na alcohol, maar de mechanismen verschillen niet veel”, stelt hij. “Ook bij alcohol is er sprake van groepsdruk en drank is allang genormaliseerd binnen de jeugd. Kijk bijvoorbeeld maar naar het indrinkfenomeen. Probleem is verder dat jongeren geen maat houden.”