De entree van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Foto: Henk Klein Holte

De entree van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Foto: Henk Klein Holte

Jeltje Schraverus per 1 januari bestuurder in het Slingeland Ziekenhuis

WINTERSWIJK/DOETINCHEM -Jeltje Schraverus werd in juni 2020 aangesteld met de opdracht om de defusie van de bestuurlijk gefuseerde ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk te onderzoeken. Zij maakte in een videoboodschap echter al snel duidelijk, dat zij over zou gaan tot een ontvlechting van de beide ziekenhuizen. Om de bestuurlijke continuïteit in Doetinchem te waarborgen na 1 januari, is Schraverus nu bij het Slingeland Ziekenhuis (SZ) als bestuurslid ad interim aangesteld door de Raad van Bestuur van Santiz, de – nu nog - overkoepelende organisatie van de beide ziekenhuizen.

Door Clemens Bielen

Storm in glas water
Even leek de vlam weer in de pan geslagen. Santiz bracht de benoeming van Schraverus niet zelf naar buiten, zodat via ‘lekken’ het nieuws eerst naar buiten kwam.

'Raad van
Toezicht
communiceert
niet en dat
leidt steeds
tot onrust'


Toen echter bekend werd dat het een interimfunctie betrof, waren de gemoederen al snel weer tot bedaren gekomen. Volgens de woordvoerder van Santiz is het besluit tot benoeming in nauw overleg met Marja Weijers, bestuurslid van het SKB, genomen en voorgelegd aan de medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad. De invulling van de functie is nodig, omdat het tijdelijk contract van Erwin Bomers, de huidige directeur van het SZ, op 1 januari afloopt.

Ziekenhuisdeskundige Ad Huijsmans noemt de benoeming onhandig, maar wel begrijpelijk: “Allereerst heb ik waargenomen in de afgelopen tijd dat de Raad van Toezicht helemaal niet communiceert en dat heeft ook nu weer geleid tot onnodige onrust. Mijn volgorde zou zijn geweest om eerst op zoek te gaan naar nieuwe toezichthouders en van daaruit naar bestuurders, ondernemingsraden en cliëntenraden. Structurele maatregelen hadden dan genomen kunnen worden door het nieuwe bestuur in overleg met de nieuwe Raad van Toezicht.”

De beide ziekenhuizen beschikken inmiddels operationeel gezien over een eigen medische staf, een eigen ondernemingsraad en cliëntenraad. Als interim bestuurslid voor het SKB is Marja Weijers aangesteld.

Huijsmans gelooft niet in een ‘complottheorie’ over verstrengeling van belangen. "Het SKB heeft een interim bestuurder en ik kan mij voorstellen dat men voor het SZ ook de continuïteit wil waarborgen door de aanstelling van een bestuurder, die het dossier goed kent."

Over de eventuele belangenverstrengeling: "Als je in het afscheid nemen allerlei samenwerkingsafspraken zou maken, bijvoorbeeld over het verdelen van functies, ben je verkeerd bezig, want daarom is het juist fout gegaan. Ik geloof niet dat die weg gevolgd wordt. Bovendien heeft het SKB nu een eigen bestuurder in de persoon van Marja Weijers, die de plannen kan blokkeren.”

Onafhankelijke wegen voor de beide ziekenhuizen
Volgens Huijsmans heeft het SKB, evenals het SZ, de vrijheid zijn eigen plan te trekken. Hij vindt het jammer, dat er zo weinig ruchtbaarheid is gegeven aan de verregaande invulling van het businessplan van het SKB.

'Slingeland
Ziekenhuis
staat voor een
enorme klus'


Voor Doetinchem voorziet Huijsmans grote problemen: “Het Slingeland Ziekenhuis moet toewerken naar de bouw van een nieuw ziekenhuis met het ambitieniveau van een basisziekenhuis; een beetje snijden in de kosten is te weinig. Een heel vervelende zaak, ook voor de gemeente Doetinchem, die al vele voorbereidende stappen heeft gezet, maar naar mijn mening wordt het uithuilen en opnieuw beginnen. Het ziekenhuis staat voor een enorme opgave.”

Vertrouwen bij Stichting Behoud van het SKB
Bij Hendrik Jan Mensink, voorzitter van de Stichting Behoud van het SKB, wekt de aanstelling ook geen bevreemding.

Benoeming
wekt geen
bevreemding
bij Stichting
Behoud van
het SKB


Dat heeft vooral te maken met het optreden van Schraverus van de afgelopen tijd.
Mensink: “Zeker nu ik haar ken, denk ik wel dat het constructief is voor het SZ, dat zij deze klus afmaakt totdat er een nieuwe bestuurder is. Pragmatisch gezien begrijp ik het wel en het traject van mevrouw Schraverus is tot nu toe heel duidelijk geweest; ik geloof niet dat er met de huidige drie bestuurders in achterkamertjes wat geregeld wordt.”

Hij vindt de aanvankelijke onrust wel begrijpelijk door de onhandige communicatie en spreekt de hoop uit dat de nieuwe Raad van Toezicht er gezien de ervaringen uit het verleden hard aan gaat werken om open te communiceren.