De Willem Sluiterschool werd dit jaar gesloopt om plaats te maken voor woningen. Foto: Rob Stevens
De Willem Sluiterschool werd dit jaar gesloopt om plaats te maken voor woningen. Foto: Rob Stevens

Berkelland gaat nu ook bouwen

BERKELLAND - Dinsdag en woensdag boog de raad zich in de algemene beschouwingen over de begroting voor het komend jaar. Woningbouw was daarbij één van de belangrijke thema’s. De afgelopen jaren is in Berkelland maar mondjesmaat gebouwd. De economisch én politieke teneur waren negatief. Berkelland kampt met krimp, door vergrijzing, ontgroening, jongeren die naar het westen trekken. Voor de gemeente reden om nieuwbouw op een zeer laag pitje te zetten. Die stemming verandert nu snel. Maar volgens sommige partijen niet snel genoeg.

Door Rob Stevens

D66 constateert bij de algemene beschouwingen dat Berkeland regionaal steeds minder in de melk te brokkelen heeft. Han Boer wijst vooral het CDA als boosdoener aan. Die partij zou veel te lang een stop op de woningbouw hebben gepropageerd. Het college stond te lang in de crisisstand. Terwijl er een nieuwe werkelijkheid is aangebroken, ook door de Corona-crisis. D66 ziet een trek naar het oosten, er is weer vraag op de woningmarkt. Tele-werken, vanuit huis, wordt steeds belangrijker. Een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. Omliggende gemeenten reageren met de bouw van extra woningen adequater dan Berkelland op die veranderende werkelijkheid. Ook de VVD vindt dat het college te weinig durf toont. De woningmarkt is volgens Hans Boxem te lang op slot gebleven. Omliggende gemeenten zijn veel actiever. Doetinchem heeft bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken te willen groeien naar 70.000 inwoners. In Borculo is geen bouwkavel meer te vinden. Woningzoekenden zoeken daardoor elders hun heil in omliggende gemeenten. Gerard Hillhorst van het CDA herkent zich niet in die kritiek. Hij vindt dat het CDA altijd 'kraakhelder is geweest'. Van hem mag Berkelland groeien naar 50.000 inwoners. En hij spreekt in dat verband zijn vertrouwen uit in het beleid van de (CDA) wethouder Maikel van der Neut. De wethouder verrast Hans Boxem positief met de boodschap dat sinds kort in de wijk Elbrink in Borculo vijf bouwkavels zijn vrij gegeven. Hij vertelt ook dat het college vorig jaar ruimte heeft gemaakt voor de bouw van 230 nieuwbouwwoningen. Er staan projecten op stapel in alle grote en kleine kernen. En in december krijgt de raad een geactualiseerd plan ter bespreking voorgelegd met betrekking tot wonen, woningbouw en aanpassing van woningen in Berkelland. Van der Neut: "Daarin wordt bijvoorbeeld voorgesteld het aantal bouwplannen verder naar boven bij te stellen. En verder worden daar een aantal speerpunten verder uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld toekomstgerichte woningen en wijken, aantrekkelijke woningen en de koppeling van wonen, welzijn en zorg.”