Geen uitstel van de raadsvergadering

BERKELLAND - Vorige week dinsdag om half vijf kwam de raad bijeen voor de algemene beschouwingen rond de programmabegroting van 2021. Even leek dat helemaal niet door te gaan. D66 deed bij monde van Han Boer namelijk het voorstel de behandeling uit te stellen. Dit omdat de auditcommissie had geconcludeerd dat 'cruciale informatie' ontbrak voor een goede bespreking van de begroting. Deze commissie ziet toe op het proces dat de raad in staat moet stellen dat ze haar werkzaamheden goed kan uitvoeren. De PvdA en OBL (Ondernemend Berkelland) vielen D66 in dat standpunt bij. De overige partijen - een meerderheid in de raad - waren van mening dat er genoeg informatie voorhanden is voor een goede inhoudelijke bespreking van de programmabegroting. Dinsdag- én woensdagavond kwam de raad daarvoor bijeen.