Gezamenlijke zorgverleners: 'We moeten het samen doen!'

OOST-ACHTERHOEK - Door de toename van coronapatiënten en het tekort aan personeel door besmette zorgmedewerkers, kunnen de zorgverleners niet garanderen dat de zorg geleverd kan worden als voorheen. Daarom roepen zij iedereen op om een steentje bij te dragen.

De zorgpartners in Twente en Oost-Achterhoek werken zoveel mogelijk samen om alle patiënten goede zorg te geven. Binnen Acute Zorg Euregio hebben ambulancediensten, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, GGZ en GGD afspraken gemaakt om de stroom van patiënten op te vangen. Maar nu maken zij zich ernstig zorgen over de doorstroom van patiënten.
De zorg voor mensen die geen ziekenhuiszorg (meer) nodig hebben blijkt steeds lastiger te organiseren. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg van coronapatiënten, maar alle mensen die zorg nodig hebben thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Om de zorg te leveren aan de mensen die het echt nodig hebben, doen de zorgverleners een beroep op familie, vrienden, buren om een bijdrage te leveren.

Oproep
Voorzitter Sophia de Rooij van ROAZ Acute Zorg Euregio: ”Naast een toestroom van patiënten, is er ook een tekort aan zorgmedewerkers. Zij doen alles om optimale zorg te verlenen. Maar zij kunnen het niet alleen, want de werkdruk wordt steeds hoger door uitval ten gevolge van ziekte en overbelasting.” Daarom roept zij de inwoners van Twente en de Oost-Achterhoek op om samen deze besmettingsgolf te stoppen. De Rooij: ”Laat je testen bij klachten en trek aan de bel bij de huisarts wanneer je Covidklachten verergeren. En vraag anderen om hulp. Onze regio’s zijn beroemd om het Naoberschap. Bijna iedereen is bereid om te helpen wanneer er een beroep op hen gedaan wordt maar zelf aanbieden is nog mooier.”

Maatregelen
Op deze manier en door je te houden aan de landelijke maatregelen, kunnen besmettingen zoveel mogelijk beperkt worden en zijn voldoende medewerkers en bedden beschikbaar voor mensen die zorg nodig hebben van professionals.
Wanneer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen worden en hulp nodig hebben bij de algemeen dagelijkse activiteiten, kunnen mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers steun krijgen van vrijwilligers. Daarom doen de gezamenlijke zorgverleners een beroep op vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke initiatieven om hier samen een bijdrage aan te leveren. Sophia de Rooij: “We moeten het samen doen en voorlopig ook nog even volhouden, we hebben iedereen nodig!”