In mei 2021 verhuist de SOM naar het pand waarin voorheen Auto Arink was gevestigd aan de Ruurloseweg. Foto: Henri Walterbos
In mei 2021 verhuist de SOM naar het pand waarin voorheen Auto Arink was gevestigd aan de Ruurloseweg. Foto: Henri Walterbos

Schuldhulp Op Maat (SOM) ziet vraag stijgen

'Binnen een week na de aanvraag zitten we vaak al aan tafel, een week later het maatje al'

Door Henri Walterbos

BERKELLAND/OOST GELRE - Drukke tijden voor Stichting Schuldhulp op Maat (SOM) Berkelland/Oost Gelre. De vraag om schuldhulp neemt nog steeds toe. Tot op heden werdendit jaar 66 nieuwe aanvragen om hulp geregistreerd bovenop het aantal van 112 ‘lopende zaken’. Daartegenover konden dit jaar in totaal 72 dossiers gesloten worden. Per 1 oktober zitten 106 cliënten in een hulptraject, staan drie mensen op de wachtlijst. Per week komen twee tot drie nieuwe aanvragen binnen.

Autonoom
SOM is lid van de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje Nederland die de autonoom opererende ‘afdelingen’ faciliteert met opleidingen voor de vrijwilligers die als schuldhulpmaatje functioneren, en hen op de hoogte brengt van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. In de helft van de gemeenten in Nederland is Schuldhulpmaatje actief. “Wij hebben zo'n veertig schuldhulpmaatjes, twee coördinatoren en een zevenkoppig bestuur. Met elkaar bedienen wij gemiddeld zo’n ruim 200 cliënten per jaar. We bestaan vanaf 2011. We vonden dat de schuldhulpverlening zoals dat toen gebeurde, door met name de kerken, een aanvulling behoefde zodat mensen die in de schulden zaten over een langere periode zouden worden begeleid en niet direct of alleen maar met een financiële ondersteuning. Een goede begeleiding krijgen van een goed opgeleid maatje is belangrijker. Deze conclusie trok Vincentiusvereniging Groenlo in samenspraak met Caritas St Paulusparochie, gezamenlijk ook de oprichters van SOM.” Aan het woord Fons Hulshof, toenmalig voorzitter van Caritas St Paulusparochie en huidig voorzitter SOM Berkelland Oost Gelre. Ook Jan Onnink en Gerard Bouwman, beiden coördinator van SOM, zitten aan tafel om te vertellen over de werkwijze en de problemen waar men tegenaan loopt.

Werkwijze
De werkwijze is helder. “We zitten regelmatig aan tafel met wethouders en ambtenaren. We hebben met vele instanties korte lijntjes,” vertelt Gerard. “Aanvragen voor hulpverlening krijgen wij onder meer via de gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstanties, familie, Schuldhulpmaatje Nederland of men meldt zich zelf aan. Als er een aanvraag is, gaan Jan of ik ernaartoe om te kijken wat er speelt. Door hulp te vragen hebben mensen vaak al een hoge drempel overwonnen. Daarna zetten we een maatje in, waarvan wij denken dat die daar goed past.”
“Je probeert als eerste vertrouwen te winnen,” vult Jan aan. “Dan begin je vaak met de administratie op orde brengen. Ze hebben vaak geen overzicht meer. Je kijkt naar wat binnenkomt, naar vaste lasten. Als er schulden zijn, dan gaan we die aanpakken. We kijken dan of we het met de cliënt op kunnen lossen of dat er schuldsanering ingezet moet worden. We brengen eerst alles in kaart alvorens we beslissen wat te doen. Schuldsanering kan dan mogelijk de volgende stap zijn. We begeleiden mensen daar naartoe als zich dat voordoet. Dat loopt dan vaak via de Sadsbank. Het is een heel traject wat we samen ingaan. Ook als er geen schulden zijn, maar als iemand het overzicht in de financiën kwijt is en denkt zonder aanpassingen in de schulden te komen, kan men een beroep op ons doen.”

Vrijwilligers
“Onze vrijwilligers ervaren hun werk als zeer dankbaar,” weet Fons. “Al is het ook soms best wel lastig. Dat onze mensen bijgeschoold blijven worden is van het grootste belang. Je stuurt ze immers bij andere mensen het erf op. Je moet zeker weten dat dat goed gebeurt. Sociale vaardigheden zijn zeer belangrijk, naast een stukje financiële kennis. Dat is een belangrijke vereiste. Door hen ziet zo'n zeventig tot tachtig procent van de cliënten toch weer licht aan het eind van de tunnel, kunnen ze weer rustig slapen. Mensen die in de schulden zitten, zijn over het algemeen altijd bezig met hun geld en hun schulden. Die 'verengen' een beetje in hun visie en kijk op de wereld. Zo gauw ze daar weer uit zijn is dat voor die mensen een hele opluchting.” SOM brengt geen geld mee. Jan hierover: “Dat is vaak geen oplossing. Wij wijzen de mensen de weg hoe ze uit de schulden kunnen komen door gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening.”

Gemeentes
De samenwerking met de beide gemeenten is goed, laten de heren weten. “We lossen denk ik veel problemen op die anders blijven sluimeren,” denkt Fons. “Het gaat erom dat we alle mensen mee willen laten doen in de maatschappij." Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Ze krijgen met ingang van volgend jaar van zorgverzekeraars, huurdersverenigingen en energiemaatschappijen doorgegeven als er betalingsachterstanden zijn. Zodra er twee maanden achterstand is. “Een goede zaak op zich, maar we verwachten met deze werkwijze dat de aanvragen bij ons snel oplopen,” verwacht Fons. “De gemeenten zullen wat met die signalen moeten doen namelijk. De verwachting is dat ze die naar ons doorschuiven. Ook meer preventief. Als er geen grote schulden zijn dan kunnen wij dat makkelijk oplossen, hoeven ze niet naar de schuldsanering. Het is zeer belangrijk, dat mensen op tijd aan de bel trekken.”
“Vaak zijn de hoge vaste lasten het grote probleem. Die stijgen vaak harder dan het inkomen. Ook werkeloosheid en scheidingen spelen een rol,” gaat Jan verder. “Binnen een week na de aanvraag zitten we vaak al aan tafel, een week later het maatje al. Dat is ons sterke punt. Als er mensen zijn die dit vrijwilligerswerk wel wat lijkt: we hebben nog wel plek voor een paar maatjes,” vult Fons aan.

Schrikbarend
De heren hebben een goed beeld van de verhouding arm/rijk in Nederland. “Er is veel armoede achter de deur. Een op de vier Nederlandse gezinnen kan rekeningen niet direct betalen. Als je dat vertaalt naar huishoudens in onze gemeentes, als die zich allen bij ons zouden melden, dan hebben we een groot probleem,” weet Gerard zeker. “De cijfers zijn echt schrikbarend,” vindt Fons.

Dolblij
“Er is veel schaamte, maar als we eenmaal geweest zijn, zijn mensen dolblij dat we geweest zijn. We werken volledig anoniem. Privacy hebben we hoog in het vaandel,” benadrukt Jan. “Meestal is er meer aan de hand dan schulden alleen en zijn er al sociale en psychische problemen. Vaak zijn er dan al instanties actief in zo'n gezin.”

Eigen onderkomen
De mannen zijn blij dat ze in mei 2021 een eigen stek krijgen in het nieuwe onderkomen van de Vincentiusvereniging aan de Ruurloseweg in Groenlo, voormalig Auto Arink. Jan; “We kunnen daar onze opleidingen geven, vergaderen, intervisies houden met onze maatjes. En we zitten in een omgeving waar we terecht kunnen voor meer hulp. Als er kleding en/of huisraad nodig is kunnen we terecht bij Vincentius zelf en/of de SOL in Lichtenvoorde. Ook hebben we goede lijnen met de Voedselbank."

Iedereen die met SOM van gedachten wil wisselen over zijn financiële situatie of wie er over denkt om maatje te worden, kan contact opnemen met de coördinatoren Jan Onnink (06-25220524) of Gerard Bouwman (06-18289991).


schuldhulpopmaat.nl