Veel belangstelling voor de avond. Foto: Carla Baks
Veel belangstelling voor de avond. Foto: Carla Baks

Infoavond alcohol en drugs Beltrum voorziet in een behoefte

'Mensen zijn onwetend'

Door Henri Walterbos

BELTRUM - De poster als uitnodiging voor de informatiebijeenkomst is pakkend, windt er geen doekjes om. ‘Drugs, overmatig drankgebruik…in Beltrum? Nee, die van ons weten wel wat ze doen…toch? Wordt er drugs gedeald in het dorpsbos? En wat voor drugs dan? Alcohol…te veel, te vaak en te vroeg? Wat is erger, stoned of dronken? Hoe maak ik het thuis met mijn kinderen bespreekbaar?’ Het heeft zijn uitwerking. Op de informatieavond in de kerk komen liefst 82 personen af (volgens coronamaatregelen was 100 nog het maximum deze avond, HW). Carla Baks en Hermien Roelvink van de initiërende Raad van Overleg Beltrum, kartrekkers van de avond, kijken met een goed gevoel terug op de avond die ze vooraf ‘best wel spannend’ vonden. De bedoeling was al eerder dit jaar een informatieavond te houden, maar corona zorgde voor uitstel.

Onrust en onveiligheid
Geruchten en onrust in het Beltrumse over het dealen van drugs in Beltrum vormen de aanleiding van de avond. “Er worden verhalen de wereld in geholpen. Dat geeft onrust en een gevoel van onveiligheid, er volgen discussies,” begint Hermien Roelvink. “Sommige jonge moeders durfden ’s avonds al niet eens meer naar buiten, afgaand op verhalen. We weten allemaal dat er te vroeg en soms ook te veel alcohol wordt gedronken, maar nu ook drugsverhalen. We weten dat alcohol over het algemeen sociaal nog wel geaccepteerd is, wat niet goed is, maar drugs brengt onzekerheid en onbekendheid met zich mee. In de Raad van Overleg hebben we het daar over gehad en bekeken hoe we kunnen informeren, en ook hoe te onderzoeken of het inderdaad zo is. Ook hebben we gekeken hoe we aan preventie kunnen doen.”

“We hebben gekeken hoe we het aan zouden pakken,” gaat Carla verder. “Het gaat om de doelgroep 12 tot 18 jaar. We hebben de keus gemaakt eerst met ouders in gesprek te gaan omdat zij een belangrijke rol spelen in de opvoeding. Ze zeggen ‘je moet met je kind in gesprek blijven’ maar hoe moet je dat doen als je er zelf helemaal niets van af weet? Dus informatie is ook belangrijk. Je hoort wel eens namen van drugs, maar ja wat doet het, hoe wordt het gebruikt en hoe ziet het eruit?”

Interactie
Er werd contact gezocht met het Voormekaar-team Beltrum van de gemeente Berkelland waar iedereen terecht kan met allerhande vragen. Dat team verwees Carla en Hermien naar de juiste personen en instanties om met elkaar van gedachten te wisselen en een avond te organiseren. En zo waren onlangs Margriet de Winkel namens Iriszorg Achterhoek, jongerenwerker in Berkelland Nicole van Vonno, ervaringsdeskundige Jimmy, wijkagent Sander Haan en jeugdagent Kim Koopman in Beltrum om de aanwezigen van informatie te voorzien. Een avond vol tips, informatie over effecten en risico’s, interactie en eyeopeners, en gericht op behoeftes in Beltrum. Ook werden drugs getoond, die gebruikt worden.

“Het werd erkend dat er ook in Beltrum gebruikt en gedeald wordt. Die geluiden waren bekend. Niet dat het tot grote problemen leidde tot dusver, maar toch,” aldus Carla. “Ook kwam het alcoholgebruik ter sprake. We zien dat vaak als twee verschillende dingen, maar alcohol is ook een drug. In statistieken van gebruik steekt alcohol er ver bovenuit, maar is ook te zien dat 15-jarigen al wel eens experimenteren met jointjes of pillen. Lachgas blijft nog achter. Een onderzoek dat in de elf kernen van Berkelland is gehouden, geeft aan dat het alcoholgebruik in Beltrum zodanig is dat het zorgwekkend is. Daar schrikken ouders wel van: het gaat immers over onze kinderen. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn. Als je kind van onder de 18 een keer te veel drinkt wordt dat als redelijk normaal gezien, maar als hij/zij zegt een paar jointjes te willen gebruiken, ben je als ouder van slag. Verehelderend was ook het antwoord op de vraag wat er eigenlijk slechter is: Je kind drinkt acht pijpjes of rookt drie jointjes?’ Op een persoon na dacht iedereen de jointjes, maar het antwoord was de drank. Daarmee zie je duidelijk dat drugs toch wel een beetje de ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Mensen zijn onwetend.”

Dealersvak
Er was ook een ervaringsdeskundige onder de sprekers. Hermien: “Er was een jongen die vertelde dat hij op een gegeven moment drugs was gaan gebruiken, en nog steeds gebruikt. Hij vertelde dat hij geld nodig had om te kunnen gebruiken. En dat je - wanneer je geen geld hebt - in het dealersvak terecht komt. Hij voorzag zijn hele vriendengroep van drugs, tot hij een keer tot het besef kwam dat hij niet zijn hele leven zo verder wilde gaan. Dat gaf hij zijn vrienden aan. Die hadden een probleem omdat hij hen niet meer voorzag van drugs, maar gelukkig gingen ze met hem mee om ook uit dat wereldje te stappen. Dat was een moeilijke tijd voor hem. Er kwamen bij hem heel veel vragen uit het publiek. Je kon merken dat het de mensen raakte. Ook toen hij liet zien geen tussenschot meer in zijn neus te hebben vanwege het vele snuiven en toen hij vertelde sommige weken wel 10.000 euro te hebben verdiend met dealen. En dat zijn ouders niets in de gaten hadden terwijl het thuis wel besproken werd. Kun je nagaan hoe lastig het is. Je zag ouders verbaasd kijken.”

Goed contact met de kinderen is van het grootste belang. “Of zoals Margriet van IrisZorg zei, deze avond: ‘contact met je kinderen is net als wifi op de camping. Het is er niet altijd, maar als je het hebt, maak er gebruik van’,” lacht Hermien. “De politie gaf ook aan dat alle signalen van de inwoners serieus worden genomen. Mochten die er zijn: melden bij de politie. En natuurlijk kan dit ook anoniem.” De avond was live te volgen via een stream. “We weten dat er jongeren zijn die meegekeken hebben, dat ze getriggerd zijn,” weet Carla. De infoavond is nog terug te kijken op de Facebookpagina van de Raad van Overleg Beltrum.

Wijkagent Sander Haan aan het woord. Foto: Carla Baks