Petra Brinkerink, aanvrager van de boomhut voor De Driesprong. Foto: PR
Petra Brinkerink, aanvrager van de boomhut voor De Driesprong. Foto: PR

Naoberfonds daagt
inwoners succesvol uit

BERKELLAND - Na de eerste tien maanden ‘ideeëndokteren’, kijkt Ideeëndokter Johan Godschalk zeer tevreden naar het Berkellands Naoberfonds, het initiatief voor ondersteuning van de leefbare samenleving. Vanaf de start zijn er 82 ideeën langsgekomen, aangedragen door betrokken inwoners die dankzij de laagdrempelige opzet van het Naoberfonds de weg naar het gemeentehuis bewandelden. Van die 82 inwonersinitiatieven zijn er tot nu toe 31 daadwerkelijk ingediend. Zestien ervan werden gehonoreerd door de adviescommissie, bestaande uit eveneens betrokken inwoners.

Door Rob Weeber

Vijf ideeën zijn in de afgelopen twee maanden gehonoreerd. Zo kreeg een ouderenorganisatie een bijdrage voor hardware. Aan obs De Driesprong in Ruurlo werd geld toegekend voor de bouw van een boomhut op het schoolplein. Dat laatste is nieuw. Materiaalvoorziening stond bij aanvang van het Naoberfonds niet op het lijstje, maar gaandeweg kwam men tot het inzicht dat materialen indirect wel degelijk kunnen bijdragen aan de beoogde activiteiten en dus aan de leefbaarheid in een kern. De boomhut bijvoorbeeld wordt onderdeel van een plein dat kinderen, ouders en grootouders van het buurtschap verbindt. Zo kreeg ook wijkgebouw De Koppel in Borculo een donatie voor een interne verbouwing. Door deze aanpassing kunnen straks meer en andere activiteiten met de buurt plaatsvinden.

'Meer samenhang in onze buurt'
Petra Brinkerink is leerkracht van groep 4, 5 en 6 op obs De Driesprong en een van de aanvragers bij het Naoberfonds. “Het schoolplein is juist ook buiten schooltijd veel in gebruik. Omdat een aantal speeltoestellen afgekeurd was, moesten we iets nieuws. Daarom hebben we een nieuw pleinplan gemaakt, samen met de kinderen en de ouders. Voorwaarde was dat het plein aantrekkelijk, veilig en uitdagend voor kinderen bleef. Daarnaast moet er veel groen aanwezig zijn, de verbinding met het buitengebied. Als nieuw speeltoestel kozen we voor een boomhut. Een deel van de kosten wordt door het Naoberfonds gedekt, waar we heel blij mee zijn. De rest gaan we met ouders en kinderen gezamenlijk ophalen. De boomhut is voor ons een doel, maar ook een middel om meer samenhang in onze buurt te stimuleren.”

'We zijn
direct actief
bezig voor de
ideeënbrenger'


Het Naoberfonds kwam tot stand in navolging van de regeling burgerinitiatieven. De gemeente zag er de waarde van burgerinitiatieven en vroeg Johan om het in Berkelland anders te organiseren. Vanuit de gemeente sloot Mirjam Mellink, adviseur Plattelandsvernieuwing, aan. “Het concept staat en heeft zich bewezen“, legt Johan uit. “Direct vanaf de start al zagen we enthousiaste inwoners op de vrijdagochtend bij het open spreekuur aanschuiven met mooie ideeën. Een van de succespijlers denk ik is de wijze waarop we te werk gaan. Ieder idee is even welkom bij ons en niets is gek. Als het maar bijdraagt aan een beter, fijner en mooier Berkelland. We zullen een idee dan ook nooit ‘teruggeven’. Integendeel, we gaan met de betreffende indiener positief en waar nodig ook proactief aan de slag. Het einddoel is een goed uitgewerkt plan, waarmee hij of zij zelf verder kan. Dat wil niet zeggen dat ieder plan in aanmerking komt voor een subsidiebedrag, maar ook zonder geldelijke stimulering vanuit het Naoberfonds zijn er mogelijkheden om een plan te realiseren. Dat is wat we willen meegegeven."

Johan vervolgt: "Het proactieve van onze kant houdt in dat we niet alleen net zolang in gesprek blijven totdat het plan uitgewerkt is, maar ook helpen met zaken als contacten leggen met een relevant netwerk en fondsenwerving. Inwoners zijn welkom om vaker op het spreekuur te komen en krijgen vrijwel direct na ieder gesprek een schriftelijke terugkoppeling. We zijn dus direct actief bezig voor de ideeënbrenger. Ik denk dat met name dit punt ons onderscheidt van een ambtelijk georganiseerd fonds, waar alles vaak wat trager verloopt. De mensen voelen dat we doen wat we beloven en dat geeft zelfvertrouwen om bij ons binnen te lopen. Ik kijk uit naar de honderdste indiener.”

Naast de samenwerking met Mirjam, is Johan ook zeer positief over de inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid van de adviescommissie. Het is een geoliede machine die elke maand met veel plezier nieuw ingediende plannen beoordeelt. Op dinsdag 23 juni kwam de adviesgroep weer voor het eerst live samen. Tijdens de afgelopen maanden was men aangewezen op beeldcontact vanwege de coronacrisis. Ook Johan kon het gebruikelijke spreekuur niet op het gemeentehuis houden. “Toen de crisis uitbrak hebben we de tot dan zeventig ideeënbrengers een gepersonaliseerde mail gestuurd met daarin de boodschap dat het spreekuur gewoon doorging, zij het wel via telefoon, e-mail of videobellen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Dat zegt iets over de eigen inzet van de mensen en hun vertrouwen in het Naoberfonds.”

Spreekuur op vrijdag terug
Het Naoberfonds is uitdrukkelijk op zoek naar nieuwe ideeën, met name ook van jongeren. Juist zij zijn ook onderdeel van de leefbare, Berkellandse samenleving. Vanaf vrijdag 3 juli ontvangt Johan de mensen weer live op het gemeentehuis, met inachtneming van de gestelde coronaregels. De vrije inloop op de vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur gaat dan weer van start.

Johan Godschalk en Mirjam Mellink op de plek waar Johan vanaf 3 juli weer wekelijks een inloopspreekuur houdt. Foto: PR gemeente Berkelland