Ophalen oud papier kost verenigingen Borculo geld

BORCULO - Ook in de maand juli zullen de verenigingen Volharding en Reünie in Borculo niet huis-aan-huis het oud papier ophalen. De reden daarvoor is niet zoals in de voorgaande maanden de corona-crisis: nu kost het de verenigingen geld in plaats van dat het hen wat oplevert.

Sinds het begin van de corona-crisis hebben Volharding en Reünie geen oud papier opgehaald omdat de maatregelen dat onmogelijk maakten. Ook voor de veiligheid van eigen leden werd besloten tijdelijk te stoppen. Inmiddels heeft de leverancier van de perskraakwagens groen licht gegeven voor de herstart van de ophaaldienst, maar een probleem dat de verenigingen al in 2018 hebben aangekaart bij de gemeente gooit nu roet in het eten.
De verenigingen gaven al in november van dat jaar bij de gemeente Berkelland aan dat de kosten van het ophalen omhoog schieten en de opbrengst daalt. Er werd in dat jaar en zelfs in 2019 nog wel een bedrag verdiend met het oud papier, maar veel minder dan voorgaande jaren. En op dit moment is het zelfs zo dat Volharding en Reünie geld kwijt zijn aan het ophalen.
Vanaf de eerste melding van dit probleem zijn er meerdere malen gesprekken geweest met de gemeente maar een oplossing is er nooit gekomen. Bij de verenigingen heerst het gevoel dat die al die tijd ontweken werd. Ten tijde van de corona-crisis hebben de verenigingen gezamenlijk plannen gemaakt om dit probleem aan te pakken.
In mei is een brief naar het college van B&W gestuurd. Daarin is aangegeven dat het corona-virus niet langer als excuus kan worden gebruikt en dat de verenigingen eerlijk en transparant naar de inwoners willen zijn. Volharding en Reünie betreuren dat hier geen reactie op gekomen is. In juni werd nogmaals een brief gestuurd aan B&W met daarin de aankondiging dat de verenigingen met dit probleem in de openbaarheid willen komen. De twee clubs hopen alsnog met de gemeente in gesprek te komen om een oplossing te bedenken.
Inwoners van Borculo kunnen tot die tijd hun oud papier inleveren bij de papiercontainers op de parkeerplaats bij vv Reünie aan de Haarloseweg 13. De leden houden een oogje in het zeil om alles netjes en geordend te laten verlopen.