De nieuwe voorzitter, Riet Baarssen op de bijna voltooide herinrichting van de vrouwengalerij in de synagoge. Foto: PR
De nieuwe voorzitter, Riet Baarssen op de bijna voltooide herinrichting van de vrouwengalerij in de synagoge. Foto: PR

Synagoge Borculo weer open voor bezoekers

BORCULO - In navolging van de meeste musea in ons land opent ook de synagoge in Borculo vanaf 1 juli weer haar deuren voor bezoekers. Dit onder de strikte voorwaarden zoals die door het RIVM zijn vastgesteld.

Allereerst verheugt het bestuur van de Stichting Synagoge Borculo zich over de versoepeling die er ook met betrekking tot museumbezoek is gekomen. Het is daarmee weer mogelijk om datgene uit te dragen wat de stichting zich ten doel stelt: het levend houden van de nagedachtenis van de Joodse, met name Borculose oorlogsslachtoffers en het mogelijk maken van educatieve en culturele activiteiten.

Het protocol, dat elk museum verplicht is op te maken, draagt bij aan veilig museumbezoek.In het protocol van de synagoge staat onder meer dat een bezoek aan het gebouw telefonisch of per mail moet worden aangevraagd, dat er zich maximaal zes personen inclusief de gids in het gebouw mogen bevinden en dat bezoekers wordt gevraagd naar hun gezondheidstoestand. Voor de volledige tekst van het protocol kan men terecht op de website van de stichting.

Een belangrijke markering in het jaar 2020 zou zijn geweest de voltooiing en aansluitend de feestelijke opening van de vrouwengalerij en de kleine expositie over William Lowenberg. Deze Borculoƫr overleefde verschillende concentratiekampen, emigreerde naar Amerika en bleef tot aan zijn dood steeds warme banden onderhouden met Borculo in het algemeen en de synagoge in het bijzonder. Om de bekende redenen wordt de opening verplaatst naar de eerste helft van 2021.

Ook is het bestuur verheugd over het feit dat het een nieuwe voorzitter uit haar midden heeft gekozen. Riet Baarssen, al jaren met grote toewijding verbonden aan de synagoge, volgt Lex de Haan op, die per 1 januari 2020 de voorzittershamer neerlegde.


secretariaat@synagogeborculo.nl

tel. 06 30 13 77 52

www.synagogeborculo.nl