Een windturbine. Foto: Pixaby
Een windturbine. Foto: Pixaby

Stichting Omwonenden versus Windturbines opgericht

BERKELLAND - Omwonenden van het windturbineproject Avinkstuw hebben de Stichting Omwonenden versus Windturbines opgericht.

De Stichting vertegenwoordigt een groot deel van de bewoners van Berkelland die zich verzetten tegen het voornemen om een vijftal 250 meter hoge winturbines te plaatsen in het gebied Noordijk-Haarlo-Neede, langs de Berkel en de Bolksbeek.

Het doel van de stichting is, op elke legale manier, de besluitvormers te overtuigen dat er geen windturbines mogen worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid (2,5 kilometer) van de woonkernen in Berkelland. De stichting stelt: "Turbines van deze omvang hebben een nadelige invloed op de volksgezondheid en het welzijn van de inwoners. Tevens is het een enorme aantasting van het Achterhoekse coulisselandschap. Het karakter van onze leefomgeving gaat hiermee verloren. Ook is de schade op flora en fauna groot."

De Stichting wil zich inzetten op het bereiken van een energie-neutraal Berkelland in 2030 door het maximaal benutten van zonne-energie en mogelijk andere groene energievormen die minder schadelijk zijn voor de omgeving. Uit berekeningen blijkt dat met enige inspanning, met de huidige plannen van zonneparken plus meer zonne-energie op daken, dit doel gehaald kan worden.

De Stichting bestaat uit een stichtingsbestuur en leden die woonachtig zijn in Berkelland. Diverse, al eerder opgerichte buurt-. straat-, sport- en andere verenigingen uit de gemeente hebben elkaar gevonden in dit gezamenlijke doel. Zij trekken samen op om het college, gemeenteraad en andere stakeholders te overtuigen dat het plaatsen van XL windturbines binnen de grenzen van Berkelland een slecht en voor de inwoners gevaarlijk idee is.

"De Stichting zal door het continue informeren van de inwoners en het doorlopend organiseren van acties duidelijk maken hoe groot de bezorgdheid en de onvrede is onder de mensen. Door in gesprek te gaan met de lokale politiek willen wij ons standpunt verder toelichten. Dit doen wij gedegen en met een goede onderbouwing. Daarnaast zal de Stichting zich ook beraden over mogelijke juridische stappen. De eerste gesprekken hierover met advocaat Anne van Nus van DOKK advocaten hebben inmiddels plaats gevonden.Binnenkort lanceert de Stichting haar eigen website waarop u alle informatie kunt vinden", zo meldt de stichting in een persbericht.