Berkelland: drie miljoen
tekort in sociaal domein

BERKELLAND - De kosten van de zorg in Nederland zijn hoog en lopen nog steeds jaarlijks op. Het is één van de grote zorgen voor de landelijke en gemeentelijke overheden. Zo ook in Berkelland. In Berkelland liep het tekort in het sociaal domein vorig jaar op tot drie miljoen euro.

Door Rob Stevens

Dat vraagt om maatregelen. Het is aan wethouder Marijke van Haaren om beleid te ontwikkelen. Een gevleugelde uitspraak van de gemeente Berkelland is 'Zorg voor wie dat nodig heeft'. Om de kosten in de hand te houden is volgens Van Haaren 'doorpakken nu noodzakelijk'.
Het betreft de gemeentelijke beleidsterreinen die vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet, ook wel 'het sociaal domein' genoemd. Maatschappelijke ondersteuning om burgers te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De jeugdwet is er voor ondersteuning van jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Het tekort in 2019 in het sociaal domein is drie miljoen euro. Dat heeft een aantal moeilijk te beheersen oorzaken. Door een voor burgers voordeliger wijze van bekostiging (abonnementstarief) vragen meer inwoners bijvoorbeeld om hulp en ondersteuning. En ook wordt er volgens de wethouder te vaak ingezet op te zware en duurdere zorg. En zo zijn er veel voorbeelden. De wethouder ziet heil in preventie en in tot nu toe minder gangbare oplossingen. En er zijn ook problemen en ongemakken die volgens haar gewoon bij het leven horen.
De praktijkondersteuners van de huisarts kunnen een belangrijke rol spelen volgens haar. Die zitten vooraan in het hulpverleningsproces van mensen met een zorgvraag. Samen met de Voormekaarteams moeten gezondheid- en welzijnsproblemen door hen als eerste worden getackeld. Zo mogelijk zonder meteen in de duurste vormen van zorg te vervallen. Van Haaren heeft geloof in het gedachtegoed van de Machteld Huber over ‘positieve gezondheid’. Die luidt dat bij ziekte én gezondheid alle levensgebieden van iemand moeten worden betrokken. En dat de hulpverlening dat ook moet doen. Waarbij de personen waar het om gaat zelf zoveel mogelijk zelf de regie hebben. Zorg wordt volgens Hubert te veel gemedicaliseerd.
Het ‘sociaal domein’ is breed en veelomvattend. Uitgangspunt blijft dat inwoners van Berkeland de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar er wordt meer gezocht naar het voorkomen van problemen, naar gebruik van een eigen netwerk als dat er is, naar het niet automatisch inschakelen van de duurste vorm van zorg. Alles om de kosten van de zorg betaalbaar te houden.