Op School Noord hebben de leerkrachten de klassen opnieuw ingericht, waarbij goed gekeken is naar de onderlinge afstand van de tafels. Foto: PR
Op School Noord hebben de leerkrachten de klassen opnieuw ingericht, waarbij goed gekeken is naar de onderlinge afstand van de tafels. Foto: PR

Basisscholen zijn klaar voor herstart

RUURLO/BORCULO – Een ‘zoen-en-zoefzone’, speciale looproutes, nieuw ingerichte klassen, leerling-vrije zones en de inzet van extra schoonmaakhulpen: dat is een greep uit de oplossingen die scholen hebben bedacht nu kinderen in het basisonderwijs vanaf maandag 11 mei weer naar school mogen. Al weken volgden leerlingen vanuit huis onderwijs. Na de meivakantie zitten ze weer in de klas. In die meivakantie werken de scholen keihard om dat mogelijk te maken. Want er zijn nog al wat spelregels nu de kinderen weer naar school mogen.

Door Jan Hendriksen

Op de openbare basisscholen Noord, OBS Kiezel en Kei en de Heuvelschool in Borculo werken ze zo veel mogelijk op hele dagen vanaf 11 mei. Combinatiegroepen worden op die dagen gesplitst en komen als complete groep naar school. Grote groepen worden wel gesplitst en zo zullen deze leerlingen de helft van de groep niet tegenkomen op school. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA), waarbij de drie Borculose basisscholen zijn aangesloten, zorgt in ruime mate voor materialen om de hygiëne zo goed als het kan te garanderen. De leerkrachten hebben de klassen opnieuw ingericht, waarbij goed gekeken is naar de onderlinge afstand van de tafels. “De leerkracht werkt zoveel mogelijk voorin de klas. Daar is een leerling vrije zone van zo’n drie meter aangegeven door middel van tape of afzetlint. Elke school heeft een eigen manier bedacht om de leerlingen gedoseerd naar binnen te laten komen. Dat varieert van het laten verzamelen op verschillende plekken op het schoolplein en vervolgens met de leerkracht naar binnen te laten gaan tot het creëren en gebruikmaken van verschillende ingangen. Daarbij is de overeenkomst dat de ouders niet op het schoolplein komen”, zo doet locatiecoördinator Wim Onis van OBS Noord en Kiezel en Kei uit de doeken. Ook bij het verlaten van de school zullen de ouders de kinderen buiten het schoolplein opwachten. Elke school maakt een protocol waarin alle maatregelen staan beschreven. Wim Onis: “Deze maatregelen moeten allemaal voldoen aan de RIVM-richtlijnen, maar ze bieden wel ruimte voor maatwerk. Enkele leerkrachten zullen op 11 mei geen fysiek onderwijs verzorgen omdat zij tot een risicogroep behoren. Zij zullen waar het kan ingezet worden voor het ondersteunen van het thuisonderwijs. De afwezige leerkrachten worden vervangen door collega’s die extra dagen gaan werken.”

Zoen-en-zoefzone
Op Christelijke basisschool WonderWijs in Ruurlo gaat elke groep twee en een halve dag per week naar school. “We hebben de verdeling zo gemaakt, dat elke dag de helft van de leerlingen aanwezig is. Op zo'n schooldag zijn ze er de hele dag. Dit alles is in overleg gegaan met het team en de Medezeggenschapsraad (MR)”, zo verklaart directeur Rutger de Vries van WonderWijs. Er komt voor de school een zoen-en-zoefzone. Daar kunnen ouders hun kinderen laten uit- of afstappen, afscheid nemen, waarna de ouders direct weer vertrekken. Ouders mogen niet het schoolplein op. Rutger de Vries: “Bij het hek hebben we de 1,5 meter inzichtelijk gemaakt, zodat ouders hier ook op kunnen letten en veiligheid wordt gewaarborgd. Dit hebben we in de school doorgezet door het invoeren van drie ingangen voor de kinderen. Op deze manier heeft elke groep een eigen ingang en wordt drukte vermeden.” Bij binnenkomst komen kinderen allemaal langs de wasbakken en wordt er direct handen gewassen. Elke leerkracht heeft haar/zijn eigen ‘eiland’. Hier kan de leerkracht zitten, uitleg geven en zo wordt voorkomen, dat de leerkrachten in aanraking komen met de leerlingen. De Vries: “Het is een heel spannende tijd want bij ons zijn er drie collega's waarvan de partner in de risicogroep zit. Dit is heel spannend voor hen. Het heeft er toe geleid dat wij midden op de dag een extra schoonmaakmoment hebben gepland. Hierbij worden alle toiletten, wasbakken, computers, iPads en andere spullen schoon gemaakt. Naast het ‘eiland’ hebben we ook in iedere ruimte een 'vraaghoekje' gemaakt met een veiligheidsscherm. Hier kan de leerkracht veilig met de kinderen overleggen, praten, uitleggen.” WonderWijs is klaar voor de komende drie weken, want per 1 juni is de planning dat alle leerlingen weer hele dagen naar school gaan en zal men alles wederom moeten bekijken, aanpassen en doorvoeren. “Met alle liefde doen we dit, want veiligheid van een ieder gaat voorop”, aldus De Vries.

Kerst Zwartschool
Na overleg binnen het team, met de MR en externe partners zoals onder andere de kinderopvang heeft de Kerst Zwartschool in Ruurlo besloten om telkens de helft van de kinderen van iedere groep een hele dag naar school te laten gaan.

'We staan te

popelen om de

leerlingen

weer te

verwelkomen'


“Het protocol dat door de PO-Raad voor deze herstart is opgesteld, aangevuld met de richtlijnen die gelden binnen de Stichting OPONOA zijn voor ons leidend geweest. Hierbij wordt een maandag/donderdag- en een dinsdag/vrijdag-schema gehanteerd”, zo verklaart Anja Schuurman namens de Kerst Zwartschool. Dat de leerlingen een volledige dag naar school gaan, heeft volgens Schuurman een aantal voordelen. “Zo wordt het aantal verplaatsingen en bewegingen in de schoolomgeving en de kinderopvangomgeving middels dit schema tot een minimum beperkt. Om de contactmomenten tussen ouders nog verder te reduceren, gaan wij werken met gevarieerde start- en eindtijden in de onderbouw. Ouders zullen hierdoor niet allemaal gelijktijdig op school aanwezig zijn. Daarbij geldt de regel dat ouders het schoolplein niet mogen betreden. Wij adviseren ouders van oudere leerlingen om hun kind(eren) zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Wij zijn nog in overleg met de verkeersbrigadiers in de hoop dat zij hun verantwoordelijke taak voor de veiligheid van onze leerlingen ook weer kunnen oppakken.” Daarnaast hanteert de Kerst Zwartschool gescheiden pauzetijden. Anja Schuurman: “Onze leerkrachten verzorgen zelf de overblijf en eten dus samen met hun leerlingen. Doordat kinderen een hele dag op school zijn, kunnen ouders hun eigen werkzaamheden ook weer wat makkelijker oppakken.” De praktische indeling van het schoolgebouw heeft als groot voordeel dat iedere groep een eigen ingang heeft. Binnen in school zijn looproutes aangebracht. In iedere lokaal zijn aanpassingen gedaan om aan alle voorschriften te kunnen voldoen. Met name de 1,5 meter maatregel tussen leerlingen en leerkrachten leidt tot creatief ingerichte klaslokalen. Zo zijn in de kleutergroepen de kasten op zo'n wijze ingericht dat de kinderen van de maandag/donderdag-shift met andere materialen spelen dan de dinsdag/vrijdag-shift. Anja Schuurman: “Vanzelfsprekend is het van groot belang dat alle kinderen en teamleden op de hoogte zijn van alle richtlijnen omtrent het handen wassen en hoest- en niesgewoontes. Mede dankzij de fantastische medewerking van de schoonmaakdienst, zal er naast een grondige schoonmaakbeurt na schooltijd, ook een extra schoonmaakronde in de middagpauze plaatsvinden.”

Popelen
Het team van de Kerst Zwartschool gebruikt de meivakantie om aan alle richtlijnen te voldoen. Het opstellen van dagplanningen en huiswerkopdrachten is maatwerk en vraagt dus ook veel tijd. “Naast dat we veel aandacht zullen besteden aan de sociaal-emotionele verwerking van de afgelopen schoolsluiting, is het voor leerkrachten ook zaak om weer zicht te krijgen op de vorderingen die de kinderen de afgelopen zes weken hebben gemaakt. We gaan ervan uit dat we met het voltallige team gaan starten en we popelen om onze leerlingen weer te mogen verwelkomen”, aldus Schuurman.

Op de Kerst Zwartschool wordt een maandag/donderdag- en een dinsdag/vrijdag-schema gehanteerd. Foto: PR
Het vraaghoekje. Foto: PR