Deelnemer aan het Tandem-project Gerrit (l) kon na zijn verval in een isolement zijn verhaal weer kwijt aan maatje Klaus. Foto: Maria Smeets
Deelnemer aan het Tandem-project Gerrit (l) kon na zijn verval in een isolement zijn verhaal weer kwijt aan maatje Klaus. Foto: Maria Smeets Foto:

Appeltjes van Oranje: stem op Humanitas Tandem-project

ACHTERHOEK - Het is een bekend begrip voor de maand december, de appeltjes van oranje. Maar de Sint is alweer vertrokken en deze appeltjes moeten nog komen. Het zijn de Appeltjes van Oranje die het Oranje Fonds jaarlijks uitdeelt voor drie sociale projecten die op de beste wijze groepen mensen verbinden. Een van de genomineerden is het project Humanitas Tandem, het maatjesproject dat met behulp van vrijwilligers deelnemers ondersteunt om weer nieuwe contacten te leggen en te onderhouden.

Door Rob Weeber

Projectleider voor Humanitas Tandem in de regio Achterhoek is Jacqueline Kremer. "Ons project Tandem bestaat al ruim twintig jaar. Het is bedoeld voor iedereen die in een (dreigend) sociaal isolement zit. Humanitas werkt daarbij met maatjes, vrijwilligers die als het ware achter op de tandem springen en kortstondig meefietsen en -sturen om de deelnemers onderweg weer een eigen sociaal netwerk te laten opbouwen. Sociaal isolement moet niet verward worden met eenzaamheid. Eenzaamheid betreft een emotie, een gevoel. Sociaal isolement is een daadwerkelijke situatie, een gebrek aan steun, waarin iemand verkeert of dreigt te geraken. Een op de drie mensen is eenzaam in Nederland, maar een op de zestien is sociaal geïsoleerd. Wij kijken breed en beperken ons niet tot bepaalde groepen. Sociaal geïsoleerd raken, dat kan iedereen overkomen, ook werkenden. Mogelijke deelnemers aan ons project worden bezocht door onze coördinatoren, dat zijn de mensen die de vrijwilligers begeleiden. Als iemand in aanmerking komt voor ondersteuning, dan zoekt de betreffende coördinator een maatje uit de groep vrijwilligers. Iedere vrijwilliger wordt door ons begeleid, bijvoorbeeld om te leren hoe hij of zij zich voorstelt aan de deur of hoe hij of zij deelnemers kan motiveren om in beweging te komen. Belangrijk is dat de vrijwilliger zelf niet tot het sociale netwerk van de deelnemer gaat behoren, de deelnemer moet een eigen netwerk opbouwen. Na de geslaagde match tussen deelnemer en maatje, trekt de betreffende coördinator zich niet terug. Iedere zes à acht weken volgt een gesprek met de uitvoerende vrijwilliger, iedere twee à drie maanden is er contact met de deelnemer. Uiteindelijk moet de match weer ongedaan worden gemaakt en moet de deelnemer weer alleen verder kunnen fietsen."

De Appeltjes van Oranje staan in het teken van de sociale projecten. De verschillende Nederlandse organisaties konden hun project tussen 16 september en 22 oktober inleveren bij het Oranje Fonds. Met het project Tandem behoort Humanitas tot de initieel 38 genomineerde initiatieven door het Oranje Fonds. Uit de 38 projecten komen uiteindelijk drie winnaars die in mei door koningin Máxima de Appeltjes van Oranje 2020 uitgereikt krijgen, tezamen met een geldprijs van 15.000 euro. Allereerst volgt een tiendaagse, publieke stemronde tussen 5 en 15 januari. Iedereen mag daarbij stemmen op zijn of haar favoriete project. Vervolgens is er op donderdag 23 januari een landelijke finaledag waarop de deelnemers hun initiatief presenteren aan collega-inzenders en een jury. Na deze dag zijn er nog tien genomineerden over. Uiteindelijk wijst het bestuur van het Oranje Fonds de drie winnaars aan. Wie wil stemmen, kan vanaf 6 januari terecht op: https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten.
Humanitas komt graag in contact met vrijwilligers. Iedereen die de uitgangspunten van de vereniging ondersteunt en wat voor de samenleving wil betekenen, kan voor de regio Achterhoek een bericht sturen aan Jacqueline Kremer, projectleider Humanitas Tandem: j.kremer@humanitas.nl.