Initiatiefgroep Betekeniseconomie Achterhoek met van links naar rechts Ineke Nijen Es, Erna Koeslag en Robert Heinst. Foto: Rob Weeber
Initiatiefgroep Betekeniseconomie Achterhoek met van links naar rechts Ineke Nijen Es, Erna Koeslag en Robert Heinst. Foto: Rob Weeber Foto:

Betekeniseconomie – wat zie je ervan in de praktijk (4)

BERKELLAND - In deze rubriek staat de Betekeniseconomie centraal. Deze alternatieve benadering, ontleend aan de opvattingen en het werk van onder andere dr. Kaj Morel (1971), kijkt vanuit een sociaalpsychologische blik naar het huidige economische model van vrijemarkteconomie dat na de Twee Wereldoorlog is ontstaan. Dit model is gebaseerd op maximale individuele vrijheid en groei. Het nieuwe, toekomstige economische model echter moet op andere, gemeenschappelijke waarden gebaseerd worden die meer 'oprechte verantwoordelijkheid voor de wereld na ons' laten zien. De komende maanden laten we ondernemers aan het woord die met hun wijze van ondernemen aansluiting zoeken bij het gedachtegoed van de Betekeniseconomie. Deze week besteden we aandacht aan de initiatiefgroep die in de Achterhoek het bewustzijn omtrent het bestaan en de inhoud van de Betekeniseconomie wil promoten.

Door Rob Weeber

Als klein meisje

wilde ik

minister-

president

worden


De initiatiefgroep van de Betekeniseconomie in de Achterhoek bestaat uit ondernemers, mensen die het gedachtegoed een warm hart toedragen en de betekenis ervan willen delen met andere ondernemers. De groep bestaat uit Ineke Nijen Es van de Ondernemersacademie Oost, Erna Koeslag van Adfizi en Robert Heinst van Olympia. Erna kwam in aanraking met Kaj Morel is is hem sindsdien blijven volgen. Ineke had al contact met de initiatiefgroep van de Betekeniseconomie in Twente. "De Betekeniseconomie is geen beweging, noch een netwerk", begint Ineke. "Je hoeft je nergens bij aan te sluiten. Het is een gedachtegoed, een aanzet om organisatie en mensen op een andere manier naar de economische samenleving te laten kijken. Afgelopen decennia heeft bij veel organisaties groei, winstmaximalisatie en individuele vrijheid centraal gestaan. Inmiddels zijn we op een punt aanbeland waarop we inzien dat dit niet langer houdbaar is. Willen we ook een toekomst met en voor de volgende generaties veiligstellen, dan moet er een omslag plaatsvinden. Het Angelsaksische model bij bedrijven met totale individuele vrijheid, korte termijn denken, aandeelhoudersbelangen en zelfredzaamheid moet in mijn ogen vervangen worden door het Rijnlandse, waar de nadruk ligt op (middel)lange termijn denken, de continuïteit van de onderneming en overleg en solidariteit. Als klein meisje wilde ik graag minister-president worden. Dat leek me de baan die de power had om de wereld mooier en beter te maken. Hoewel mijn carrière een andere afslag heeft genomen, is de wil om de wereld beter en mooier te maken alleen maar sterker geworden. Het gaat om het gezamenlijk en niet om het individuele belang."

'Wij geven werk betekenis'
Robert Heinst begon vijf jaar geleden bij Olympia in Lichtenvoorde en transformeerde de uitzendgedachte. Hij kreeg de kans om Olympia Lichtenvoorde over te nemen en greep dat met beide handen aan. Inmiddels onderneemt hij ook in Hengelo (O), Haaksbergen en Doetinchem. "Ik heb de arbeidsmarkt een belofte gedaan: Wij leiden de maatschappelijke transitie naar betekenisvol werk. Ik wil met elkaar een mooiere wereld scheppen en doe dat via werk. Iedereen wil van betekenis zijn. In Nederland komt dat meestal tot uiting via werk. Ik gun daarom iedereen de baan die ertoe doet. Samen met de betreffende kandidaat gaan we het gesprek aan om die baan te vinden. Bij arbeidsbemiddeling gaat het om de juiste match, maar de tijd van vacature versus CV is voorbij. Voorop staat de mens, pas daarna de vacature. Dat matchen doen we door met behulp van data heel goed te analyseren welke persoonlijkheid bij welke functie of baan past. Onder je niveau of binnen een verkeerde omgeving werken, vreet energie en leidt tot mismatch. Dat is noch in het belang van de werknemer, noch in dat van de werkgever. Natuurlijk weet niet iedere kandidaat wat hij of zij precies wil of waar hij of zij het beste past. Zo iemand nemen wij dan mee op reis. Tijdens die reis gaan we op zoek naar het DNA van de persoon in kwestie, naar zijn of haar drijfveren en talenten. Vervolgens kijken we welke vraag daar het beste bij past. Zo gaan we ook met onze opdrachtgevers om. We zijn de maatschappelijke partner voor hen die betekenisvol werk verbindt. "

De Betekenis-

economie is

veel meer dan

sociaal

ondernemen


Erna Koeslag heeft met haar man het administratiekantoor Adfizi. Ze ging ooit met Ineke Nijen Es mee naar een bijeenkomst van de Betekeniseconomie in Twente waar Kaj Morel sprak. Uit die ontmoeting ontstond de wens om iets met de Betekeniseconomie in de Achterhoek te doen. En dus nodigde ze hem uit in 2018 op de Dag voor de Berkellandse Ondernemer. "Ook ik heb een missie met deze wereld," vertelt ze. "De wereld is vol tegenstellingen en best wel zwart-wit. Den Haag stelt zich in mijn ogen te bureaucratisch op en wil het eigen gelijk verdedigen. Willen we een betere wereld met elkaar scheppen dan moeten we meer verbinden, meer met elkaar in contact treden en praten. Uit die verbinding moet een nieuw economisch denken ontstaan, wat dus niet opgelegd wordt, maar op natuurlijke wijze uit de verbinding en het respect voor elkaar evolueert. Als je naar de nieuwe generatie kijkt, dan zie je een omslag in hun denken. Gebruik gaat voor bezit bijvoorbeeld. Zij hoeven niet alles meer te hebben, maar delen veel meer met elkaar. Ze zoeken betekenis in hun leven. Die verandering in attitude stelt ondernemers en bedrijven voor uitdagingen. Zij moeten bijdragen aan een betekenisvollere wereld, stappen gaan zetten. Dat gaat verder dan sociaal ondernemen. Betekenisvol ondernemen is zakelijker en beslaat de gehele keten. Een betekenisvol bedrijf mag ook gewoon winst maken, maar wel op zo'n manier dat ook de belangen van derden gediend worden. Welvaart en welzijn moeten in evenwicht gebracht worden. Dat begint bij verbinding."

'Je krijgt wat je geeft'
De initiatiefgroep beseft dat er geen 'gelijk' is met betrekking tot de Betekeniseconomie. Belangrijk is dat iedereen zijn eigen inzicht vormt op basis van de principes van de Betekeniseconomie en daarop acteert. Ieder klein stapje is er een en zal uiteindelijk deel van een groter geheel worden. Het gaat erom dat je er zelf in gelooft. 'Je krijgt wat je geeft' is een oud, maar nog altijd actueel spreekwoord. Een mooie stap is de zet van de gemeente Berkelland door in haar nieuwe Economische Agenda 2020-2024 aandacht te schenken aan de Betekeniseconomie. De initiatiefgroep komt heel graag met ondernemers uit de Achterhoek in contact die via hun manier van ondernemen (willen) bijdragen aan een betere wereld, ofwel betekenisvol ondernemen. Reacties kunnen naar: achterhoek@betekeniseconomie.nl.


betekeniseconomie.nl

Afbeelding