De zes Ruurlose verenigingen en stichtingen met hun waardecheque. Foto: PR.
De zes Ruurlose verenigingen en stichtingen met hun waardecheque. Foto: PR. Foto:

FORA maakt Ruurlo voor het laatst blij

Kas leeg na schenkingen aan zes verenigingen en stichtingen

Door Jan Hendriksen

RUURLO - "Een mooie onverwachte donatie waarmee we volgend jaar de speciale activiteiten financieel kunnen ondersteunen die we in het kader van ons 75-jarig bestaan gaan organiseren. Voorzitter Ineke Nijen Es van Oranjevereniging Ruurlo was maar wat blij met de waardecheque van duizend euro die de vereniging vorige week donderdagavond bij café-restaurant De Keizerskroon kreeg.

Stichting FORA

kwam voort

uit Huurders-

vereniging

Ruurlo


Gulle gever was de Stichting Financiële Ondersteuning Ruurlose Activiteiten (FORA). En het was voor het laatst, want de kas is na zes jaar leeg. Rob Broerse van FORA kon in De Keizerskroon de laatste 5000 euro uitreiken. Naast de Oranjevereniging werden nog vijf andere Ruurlose verenigingen en stichtingen verblijd met een bijdrage.

Opgeheven
Dit jaar verliep de schenking van donaties van Stichting Financiële Ondersteuning Ruurlose Activiteiten anders dan in voorgaande jaren omdat FORA zichzelf per 1 januari opheft. De financiële middelen van de stichting zijn namelijk gereduceerd tot nul euro. De kas is leeg", aldus Rob Broerse. Het geld van FORA kwam voort uit de voormalige Huurders Vereniging Ruurlo (HVR). Door een permanent gebrek aan bestuursleden had deze vereniging zichzelf in 2009 te ruste gelegd. Omdat zich tussentijds geen nieuwe initiatiefnemers meldden om een herstart aan de huurdersbelangen te geven werd in oktober 2013 tijdens een bijzondere ledenvergadering besloten de HRV op te heffen. Het geld in de kas werd ondergebracht in de stichting FORA, die zich ten doel stelde het welzijn in Ruurlo jaarlijks in zo breed mogelijke zin te stimuleren. Hiervoor kon men initiatieven indienen die mits goed omschreven en degelijk onderbouwd financieel door FORA werden ondersteund.

Reurpop
Naast Oranjevereniging Ruurlo ontvingen vorige week ook Koninklijke Muziekvereniging Sophia's Lust, Stichting Vrienden van Reurle die het jaarlijkse Ruurlose muziek-, spektakel- en theaterfestival Reurpop organiseert en 't Dorpshuis Ruurlo duizend euro van FORA. Stichting Westerbork Scholenproject Ruurlo en Stichting 4 en 5 Mei Commissie Ruurlo kregen tijdens de uitreiking van de waardecheques ieder vijfhonderd euro ter ondersteuning van het organiseren van kun activiteiten.

Stichting 4 en 5 Mei Commissie Ruurlo zal de schenking aanwenden voor de activiteiten die de stichting begin april volgend jaar in het kader van 75 jaar bevrijding organiseert.

Sophia's Lust gebruikt de schenking voor nieuwe muziekinstrumenten en voor de jeugdafdeling. Stichting Westerbork Scholenproject Ruurlo stopt het geld in de busreis naar Kamp Westerbork met de hoogste groepen van de basisscholen uit Ruurlo en Mariënvelde. Deze bedragen per bus ongeveer 3000 euro, dus de schenking komt zeer goed van pas.
Stichting Vrienden van Reurle besteedt de schenking aan de diverse activiteiten die worden georganiseerd tijdens Reurpop, i. Inmiddels een druk bezocht festival met meer dan 15.000 bezoekers. 't Dorpshuis Ruurlo stopt de schenking in de algemene middelen voor diverse activiteiten zoals wandeltochten, een gezellig samenzijn op eerste kerstdag en eerste paasdag voor alleenstaanden en de inloopdagen van 't Dorpshuis.

Tijdens en na de uitreiking van de cheques spraken de diverse verenigingen en stichtingen elkaar en werd elkaar hulp aangeboden bij het organiseren van de diverse activiteiten.