De entree van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Foto: PR
De entree van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Foto: PR Foto: Foto:

Oost-Achterhoekers, zorg ervoor dat uw ziekenhuis volwaardig blijft!

WINTERSWIJK - Tegenstrijdige berichten en onvolledige informatie kenmerkten vanaf donderdagmiddag de communicatie rondom het sluiten van enkele afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Het leidde tot onrust en zorgen bij bewoners, de politiek en het personeel van het ziekenhuis. Pas vrijdagmiddag kwam het SKB zelf met een bericht op Facebook, waaruit bleek dat het bericht over het sluiten van de afdeling intensive care onjuist is. Die blijft in ieder geval nog tien jaar. Het bestuur van de SANTIZ-ziekenhuizen, waar het SKB samen met het Slingelandziekenhuis in Doetinchem onderdeel van is, is nog steeds wel van plan om de afdeling verloskunde en de kinderafdeling over te hevelen naar Doetinchem.

Wethouder Elvira Schepers had al wel aangegeven dat het een voorgenomen besluit was. In februari wordt een definitief besluit verwacht over de toekomst van de twee ziekenhuizen. Dan wordt een toekomstplan voor de komende tien jaar gepresenteerd. Daarin zal staan dat in 2025 de afdeling verloskunde en de kinderafdeling verplaatst moeten zijn naar de nieuwe locatie van het Slingelandziekenhuis aan de A18. De reden om de twee afdelingen over te hevelen naar Doetinchem is dat in Winterswijk 'maar' 600 tot 700 kinderen per jaar worden geboren. Dat is te weinig om een volwaardige afdeling overeind te houden. Het bestuur van de SANTIZ-ziekenhuizen geeft aan dat met één afdeling in Doetinchem betere kwaliteit kan worden geleverd.

Zal dit de onrust bij de bewoners en de gemeentebesturen van de Oost-Achterhoek wegnemen? Nauwelijks. De afdeling verloskunde en de kinderafdeling blijven weliswaar nog vijf jaar open, maar het voornemen tot verplaatsen wordt door bijna iedereen als een eerste stap gezien in de afbraak van wat nu nog een volwaardig ziekenhuis is. De redenatie is dat het verdwijnen van enkele afdelingen leidt tot het opheffen van meerdere afdelingen en tenslotte tot sluiting of vergaande uitkleding van het ziekenhuis. Winterswijk zonder ziekenhuis, de Oost-Achterhoek zonder streekziekenhuis, het is ondenkbaar voor bewoners en gemeentebesturen. Iedereen wil zorg dichtbij behouden. Bovendien is het werkgelegenheidsaspect belangrijk. Het SKB is een van de grootste werkgevers in Winterswijk.

De fusie van de besturen van het SKB en het Slingelandziekenhuis in 2017 leidden hier en daar al tot twijfels over de toekomst van het ziekenhuis in Winterswijk. Gevreesd werd dat het financieel gezonde SKB nadelen zou ondervinden van de nieuwbouw in Doetinchem en dat Slingeland een te groot stempel op de samenwerking zou gaan drukken. "Beide ziekenhuizen behouden ieder hun volwaardige aanbod van zorg en blijven alle patiënten behandelen", werd toen medegedeeld. Dat was voldoende om bij de gemeentebesturen de twijfels weg te nemen. Inmiddels kan de vraag gesteld worden of de besturenfusie een goede keuze is geweest. Enkele gemeenteraadsleden hebben al aangegeven te willen praten over het terugdraaien van de fusie.

Uitgangspunt moet echter zijn dat een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk overeind blijft. Als dat binnen SANTIZ kan is dat prima, is dat niet mogelijk dan zal het zelfstandig verder gaan van het SKB serieus onderzocht moeten worden. Het betekent dat er geen sprake kan zijn van het op termijn sluiten van de twee afdelingen. Dat is niet te verkopen aan de bewoners in de Oost-Achterhoek. Hun ziekenhuis doet het in de jaarlijkse onderzoeken van het Algemeen Dagblad en Elsevier goed. Ook de patiënten hebben aangegeven zeer tevreden zijn over de zorg. Waarom is het sluiten van afdelingen dan nodig? Zijn daarvoor andere redenen, die pas bekend zullen worden wanneer het SANTIZ-bestuur de plannen in februari bekend maakt? Onder medewerkers van het SKB blijken er al langer twijfels te bestaan over of Winterswijk als een volwaardige partner wordt beschouwd. Gezegd wordt dat in werkgroepen, die de toekomstplannen voorbereiden, de inbreng van Slingelandmedewerkers overheersend en bepalend is. Het bestuur van SANTIZ heeft intussen aangegeven dat niets vast staat en dat over alle plannen nog gesproken zal worden met alle betrokkenen. Voor bewoners en gemeentebesturen kan daarbij maar één uitgangspunt zijn: over het sluiten van afdelingen kan niet gesproken worden. Wie dit wil laten zien kan een petitie tekenen op https://www.petitie24.nl/petitie/2816/behoud-volwaardig-skb.


Bernhard Harfsterkamp