Leden van het burgerinitiatief de slimste weg, van links af Peter Post, Hans Leeflang, Pascal Kok en Rik Walvoort. Foto: Rob Weeber
Leden van het burgerinitiatief de slimste weg, van links af Peter Post, Hans Leeflang, Pascal Kok en Rik Walvoort. Foto: Rob Weeber

De slimste weg een stapje dichterbij

BORCULO/LOCHEM - De N825, Nettelhorsterweg staat kort voor een grote onderhoudsbeurt. Toen dit enkele jaren terug bekend werd, richtten enkele omwonenden het burgerinitiatief 'de slimste weg' op. Samen met de inwoners van Geesteren zagen zij al jaren de drukte op de weg toenemen en daarmee de veiligheid achteruitgaan. Met name ook het kruispunt met de Broekstraat, waar basisschoolleerlingen moeten oversteken, was een zorg(kruis)punt. De provincie had het verkenningstraject reeds afgerond. In haar plannen kwam alleen het gedeelte kruispunt Goorseweg tot aan de aansluiting met de Ruïnelaan in aanmerking voor groot onderhoud. Inmiddels zijn de plannen aangepast en krijgt de gehele N825 groot onderhoud. Het betreft een gebiedsgericht traject en het gaat verder dan alleen een wegreconstructie. Over alle plannen werd donderdagavond informatie gegeven.

Door Rob Weeber

Donderdagavond was er een informatieavond bij De Melktap. Belanghebbenden en belangstellenden kregen een inkijk in de stand van zaken met betrekking tot de geplande maatregelen. Het onderhoud is in twee fases verdeeld. De eerste fase begint naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 en behelst het smalle gedeelte Goorseweg-Broekstraat. Het kruispunt wordt iets verlegd richting Goor en wordt verbreed. Vanaf daar volgt een reconstructie met onder meer een vernieuwd, verbreed wegdek. Ter hoogte van het landgoed Nettelhorst, waar ooit het kasteel heeft gestaan, wordt de weg iets opgeschoven. Daarmee komt ruimte voor het herstel van het landschap rondom het kasteelcarré.

Tussen de nieuwe weg en het kasteelterrein worden rijen bomen gepland, waarmee het coulisselandschap wordt versterkt. Daartussendoor rijden straks (brom)fietsers over de oude weg. De grond is eigendom van Landgoed Twickel en daar is men volgens de provincie Gelderland erg ingenomen met de nieuwe plannen voor het landschap. Het kruispunt Broekstraat krijgt geen tunnel of viaduct. In plaats daarvan kiest de provincie voor een brede middenberm, zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken. Onderzocht wordt nog op welke manier de veiligheid kan worden verbeterd met slimme signalering. Naar verwachting is deze fase in het tweede kwartaal 2021 afgerond.

De tweede fase, vanaf Broekstraat tot Hekweg, is nog niet definitief ontworpen. Dat heeft onder meer met grondaankoop en procedures te maken. Wel is al bekend dat er fluisterasfalt wordt aangebracht vanaf hectometerpaal 3.9.

Als straks de gehele weg gereed is, heerst er een totaalverbod op inhalen. Bovendien wordt de weg de verbindingsweg voor zowel snel- als langzaam verkeer. Dit laatste is ook in het belang van de dorpskernen. Om dit in goede banen te leiden zijn in totaal zes passeerhavens gepland van 178 meter lang. Als het langzame verkeer met 25 km op die strook doorrijdt, dan heeft het snelverkeer bij 80 km/u negen seconden de tijd om in te halen. Dat zou voldoende moeten zijn.

Qua landschap worden er 118 bomen gekapt en 454 terug gepoot. Landschapsherstel is een van de speerpunten voor de nieuwe weg.

De opgerichte Proeftuin Nettelhorst, het samenwerkingsverband van omwonenden, ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek, is druk bezig met onderzoek naar zaken als slimme signalering, geluidsreductie en fijnstofafvang. Inzet van nieuwe technieken moeten de weg 'slim' maken en dat ten goede laten komen aan het leefklimaat rondom de weg. Hoewel het niet overal aanbrengen van fluisterasfalt een tegenslag voor het burgerinitiatief was, werd duidelijk dat er in de samenwerking met de wegbeheerder veel bereikt is.

Projectleider trajectaanpak Ben van Ginkel van de Provincie Gelderland gaf toe dat het zoeken was naar een juiste manier van samenwerken. Zij werden nadat de verkenningsfase al was afgerond, geconfronteerd met ideeën vanuit de omwonenden. Burgerparticipatie op zich is geen nieuw fenomeen, maar de wijze waarop 'de slimste weg' en de Proeftuin Nettelhorst zich inzetten, is vrij uniek en zeker een voorbeeld voor andere trajecten.