Decemberlezing Old Reurle

RUURLO - De Historische Vereniging Old Reurle heeft voor de decemberlezing op 11 december Jan Mensink uit Frederiksoord uitgenodigd. Hij spreekt over de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid met als ondertitel 'Leven, wonen en werken in de koloniën va de Maatschappij'.

In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht met het doel de armoede in Nederland te bestrijden. In het zuidwesten van Drenthe werd een aantal landbouwkoloniën gesticht, die een unieke woon-werkgemeenschap vormden voor de paupers uit het westen van het land. Voor duizenden arme gezinnen, vondelingen en weeskinderen betekende een verblijf in de koloniën van de Maatschappij de start van een beter bestaan. Mensinks presentatie belicht het leven van alledag in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij brengt de geschiedenis in beeld maar ook de huidige werkzaamheden van de Maatschappij, die nog steeds actief is in de omgeving van Frederiksoord. De mogelijkheid bestaat dat de Koloniën van Weldadigheid volgend jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst komen.
Jan Mensink is vanaf 1985 werkzaam geweest bij de Maatschappij van Weldadigheid en heeft in juni 2018 afscheid genomen. De lezing wordt gehouden bij 'De Sprankel' in Ruurlo (Domineesteeg) en begint om 20 uur.