Bedrijvenparken Borculo behalen wederom KVO certificaat

Bedrijvenparken Borculo behalen
wederom KVO-certificaat

BORCULO - De gezamenlijke bedrijvenparken binnen Borculo, verenigd in de BvBB, de Belangenvereniging voor Bedrijvenparken Borculo, hebben op wederom het KVO keurmerk behaald. Sinds 2011 is het de derde keer voor de BvBB dat aan de eisen van het keurmerk is voldaan. Het behalen van het certificaat is feitelijk een beloning voor de wijze waarop de bedrijfsparken Overberkel en Lichtenhorst in samenwerking met de gemeente en de hulpdiensten een veilige bedrijfsvoering waarborgen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en geldt voor winkelgebieden (KVO-W) en bedrijvenparken (KVO-B). Alle bedrijvenparkverenigingen binnen Berkelland zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen keurmerk.

'Samen op orde hebben én houden'

Ook ondernemer Adri Nijman was als bestuurslid van de BvBB betrokken bij het behalen van het certificaat. "Waar het om gaat, is dat we de zaken met elkaar op orde hebben en houden. Om het KVO-keurmerk te verkrijgen, volgt een plan van aanpak dat loopt vanaf een eerste nulmeting tot en met een schouw. Dat is een onafhankelijke toetsing die de gemaakte afspraken individueel en collectief toetst. Deze schouw gebeurt te voet langs de bedrijven, zowel overdag als 's-nachts. Alles wat kan leiden tot een onveilige situatie, zoals brand of inbraak, wordt aangemerkt en opgelost. Hierbij valt te denken aan een te hoge begroeiing, te weinig of kapotte verlichting, onveilige verkeerssituatie, pallets of een container direct tegen de gevel et cetera. Het gaat erom dat je met elkaar een bewustzijn omtrent je eigen omgeving ontwikkeld."
Het certificaat is drie jaar geldig en moet daarna wederom behaald worden. In die tussenliggende jaren wordt er regelmatig vergaderd met alle betrokkenen. Iedere 'verslechtering' wordt onmiddellijk opgetekend en zo snel mogelijk aangepakt. Doel van ondernemers en gemeente is van Berkelland een aantrekkelijk vestigingsgemeente te maken en te behouden, zowel voor de huidige als ook voor de toekomstige generatie ondernemers.