Onder leiding van Frank Sterenborg wordt er nog druk gerepeteerd. Foto: Jan Hendriksen
Onder leiding van Frank Sterenborg wordt er nog druk gerepeteerd. Foto: Jan Hendriksen Foto:

Eigentijdse uitvoeringen Passie in
Vorden, Beltrum en Eibergen

REGIO – Voor het zesde achtereenvolgende jaar organiseert de regionale parochie HH Twaalf Apostelen in de Christus Koningskerk op Goede Vrijdag 19 april in Vorden twee eigentijdse uitvoeringen van De Passie (15.00 en 19.00 uur). Daarnaast zal deze Passieviering ook tweemaal in de Sint Paulusparochie worden uitgevoerd. Er is een viering in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemeningkerk in Beltrum (donderdag 18 april 20.00 uur) en in het Openluchttheater in Eibergen (woensdag 17 april 20.00 uur). De Passie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek die een onvergetelijke en indringend gevoel heeft achtergelaten.

Door Jan Hendriksen

Voor het gezongen deel van de Passie zijn in beide parochies een speciaal bijna honderd leden tellend projectkoor samengesteld afkomstig uit meer dan dertig dorpen in de Achterhoek. Naast de koren is er inmiddels een vaste groep van solisten die samen met een vast combo het geheel vocaal en muzikaal ondersteunen. Een belangrijke spil in dit massale muzikale project is dirigent van beide projectkoren Frank Sterenborg uit Borculo. De veelzijdige Borculoër maakt samen met Jaap van Kranenburg, Wil Matti, Jan te Plate en Margriet te Morsche deel uit van de Passieteam en zorgt tevens voor alle arrangementen en bewerkingen van de liederen. "Een omvangrijke maar ontzettende leuke en uitdagende klus", zo verklaart hij tijdens een van de repetities van het projectkoor die De Passie in Vorden op Goede Vrijdag (19 april) tweemaal uitvoert (15.00 en 19.00 uur). Frank Sterenborg: "De twee projectkoren repeteren afzonderlijk van elkaar met het combo en de solisten die binnen beide parochies de voorstellingen verzorgen."

Uitzondering
Petra Rexwinkel, Ton van der Laak en Diana Sterenborg uit Borculo vormen een uitzondering, Het drietal maakt zowel deel uit van het projectkoor binnen de HH Twaalf Apostelen als van de Sint Paulusparochie. "In tegenstelling tot de HH Twaalf Apostelen repeteren wij binnen de Sint Paulusparochie niet in het weekeinde maar doordeweeks. Daardoor kunnen we het combineren", zo verklaart Petra Rexwinkel die zes jaar geleden aan de wieg van De Passie binnen de HH Twaalf Apostelen stond. Petra Rexwinkel: "We hadden al jaren de traditie van een eigentijdse viering op Goede Vrijdag met een projectkoor in Zutphen. Ik heb toen geopperd om iets dergelijks als The Passion uit te voeren. En dat idee is toen opgepakt. Het is alweer voor de zesde keer dat in Vorden De Passie wordt uitgevoerd omdat de kerk in Zutphen daarvoor niet geschikt is. De Christus Koningskerk leent zich namelijk daar veel beter voor door haar inrichting en goede akoestiek." Voor Frank Sterenborg vormt de nieuwe locatie van het Openluchttheater in Eibergen ook een nieuwe uitdaging. "Het geheel zal in de open lucht een andere dimensie geven dan in de kerk", zo verwacht de Borculoër.

Thema 'Zie de mens' verwerkt in muziek en afbeeldingen

Thema
Dit jaar is als thema 'Zie de mens' verbonden aan De Passie. Naast een eigentijdse meditatieve vertelling van het Passieverhaal wordt er in deze passieviering aandacht gevraagd voor de mens achter hun lijden. "Als we mensen zien staan, als we werkelijk met aandacht willen kijken dan zien we de mens met andere ogen. Aandacht heeft te maken met met inleven, met nabijheid en aanwezigheid, er zijn in stilte, in alle eenvoud durven zien. Vanuit dit perspectief willen we invulling geven aan de Passieviering 2019. Niet alleen in de meditaties rond het lijdensverhaal, maar ook de verhalen van vandaag en de eigentijdse liederen vertellen dat verhaal", zo verklaart Margriet te Morsche de thema keuze.

Meditaties
Het lijdensverhaal wordt ditmaal verteld in de vorm van overwegende meditaties uit 'Een lijden, een weg' van Ida Guetens. Naast het lijdensverhaal zijn er verdiepende meditaties, gedichten en actualiserende artikelen uit de media. "De geprojecteerde afbeeldingen werken vaak als een spiegel en meestal zijn ze confronterend door hun actualiteit. De verschillende onderdelen vertellen elk hun eigen verhaal", zo verklaart Margriet te Morsche uit eigen ervaring. Eigentijdse nummers die de solisten en het projectkoor voor rekening nemen zijn onder meer 'Is dit nu later' van Stef Bos, 'Kan ik iets voor je doen' van De Dijk, 'Open einde' van Rob de Nijs en 'Je staat niet alleen' van Guus Meeuwis.

Solisten
Als solisten werken Harold Orriëns (Jezus), Ellis Sportel (Maria), Henri ter Braak (Judas) en Johnny Bomers (Simon) mee. Het combo bestaat uit Eelco Schuijl (piano), Erwin Heinen (gitaar), René Ooijman (basgitaar), Erik Leferink (slagwerk) en Hilde Wijlens (dwarsfluit). Lector is Anita de Lange, de voorgangers Wil Matti en Harry Scheve en Margriet te Morsche is vertelster die tevens de algehele leiding heeft van de productie. De vieringen in de kerken in Vorden en Beltrum zijn vrij toegankelijk voor iedereen, na afloop zal er wel om een gift worden gevraagd. Voor de viering in het Openluchttheater in Eibergen heeft men een entreekaart nodig.

Stille Tocht
In Vorden vindt op Goede Vrijdag voor aanvang van de middagviering om 14.30 uur een Stille Tocht vanaf de Christus Koningskerk door de dorpskern plaats. Deze tocht is bedoeld als een stille bezinning op wat in de viering van de passie wordt gedeeld. Deelname is dan ook voor iedereen mogelijk, het is slechts een kleine kilometer, met korte pauzes waarin gebeden wordt. "We staan stil bij het lijden; 'Zie de mens', die wereldwijd en dichtbij een kruis te dragen krijgen in hun leven. Het kruis zal door vrijwilligers uit de HH Twaalf Apostelen parochie worden meegedragen en gaat langs de kerken van Vorden", zo verklaart Margriet te Morsche. De tocht begint bij de Christus Koning (Het Jebbink 8) en zal daar ook eindigen met aansluitend de eerste viering van de Passie. De mensen die meelopen zijn verzekerd van een plaats voor de Passieviering van 15.00 uur. Voor hen zal een plaats worden gereserveerd.