Groep acht van de Sint Jozefschool repeteert met dirigent Emile Engel. Foto: Dinès Quist
Groep acht van de Sint Jozefschool repeteert met dirigent Emile Engel. Foto: Dinès Quist

Groep acht zingt in ripieni-koor van Matthäus Passion

ZIEUWENT - Achttien kinderstemmen vormen aanstaande Goede Vrijdag het ripieni-koor van de Matthäus Passion in de Zieuwentse Katholieke kerk. Vanaf februari repeteert groep acht van de Sint Jozefschool de koraalmelodie van Bach, onder begeleiding van dirigent Emile Engel. Het educatieve project kent zijn achtste jaar en mag een uniek succes genoemd worden.

Door Dinès Quist

Ze moeten er wat voor over hebben, om mee te mogen zingen met de Matthäus Passion op 19 april. 's Morgens voor de schoolbel gaat hebben de achttien uitverkoren achtste-groepers hun zangoefeningen al ingezet en worden de schoolgangen gevuld met een uit volle borst 'In the jungle the mighty jungle…', onder pianobegeleiding van Emile Engel. "Een uitermate goede training", vertelt de dirigent. "Ze moeten een octaafsprong maken, op dat moment kan ik precies horen wie het al onder de knie heeft." De nauwkeurig op klank gerangschikte kinderen zitten in een halve kring rond Engel, zo kan hij met zijn fijnzinnige gehoor de kinderstemmen het best onderscheiden en bijschaven. Achttien jongens en meisjes heeft hij al tijdens de eerste repetitie geselecteerd. De overige negen kinderen krijgen een minstens zo belangrijke taak toebedeeld; zij worden de kandelaardragers en openen met een indrukwekkende stoet brandende kaarsen het concert.
De kinderen hebben geen zangervaring op het niveau van de concertleden, toch wordt er van hen verwacht dat zij samen met professionele musici gelijkwaardig zang laten horen. "Hoewel de insteek van het kinderkoor van educatieve aard is, is het zeker niet de bedoeling dat het koor een aaibaarheidsfactor krijgt," aldus Engel. "We gaan er serieus tegenaan zodat we tijdens de uitvoering een gedegen openingslied kunnen presenteren." Engel heeft er alle vertrouwen in dat deze club kinderen op Goede Vrijdag hun ingestudeerde Duitse lied zullen brengen zoals hij hoopt. "Kinderen leren zo snel, het is echt fantastisch om met ze te werken. Maar het is niet alleen maar serieuze kost, tijdens de repetities maken we gekke grappige klanken en we zingen hippe top 40 hits." Het is de achtste keer dat Engel een kinderkoor van de Sint Jozefschool klaarstoomt voor het grote werk.

Ripieni-koor in modern jasje
Oorspronkelijk mochten er in Bachs tijd geen vrouwen of meisjes functies vervullen in de kerk, dus ook niet in een koor. Om de nodige hoge noten te beslechten, leidde Bach jongens op. Het Zieuwentse Sint Jozefschool-koortje is een modernere versie en bestaat gelukkig uit jongens én meisjes. Ook zijn de kinderen een stuk jonger dan 300 jaar geleden, aldus Engel. "De stembreuk van de jongens lag toen rond hun zestiende jaar nu is dat al rond hun twaalfde." De jonge koorleden van groep acht geloven het allemaal wel. Zij zijn trots dat ze mee mogen doen aan het paasevenement met aanzien. Ook meester Fred te Kamp is trots op zijn leerlingen. Al acht jaar mag er een delegatie van zijn klas zingen in de grote Katholieke kerk in het midden van hun dorp. "Wij zijn de enige basisschool in Nederland die een ripieni-koor vormen voor de Matthäus Passion."
Het drie uur durende concert dat bekrachtigd wordt met een complete uitlichting van de kerk, bezorgt zijn toeschouwers een onvergetelijke beleving. Hoewel er geen ruimte is voor verveling, mogen de kinderen van groep acht na gedane arbeid naar het naastgelegen zalencentrum Het Witte Paard waar ze hun eigen feestje vieren met een disco, om aan het einde van het concert samen met de solisten, koren en het orkest het applaus in ontvangst te nemen.
Kaarten voor de Matthäus Passion zijn te bestellen via www.paaspopklassiek.nl/tickets.